Tiszavid

Tiszavid Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye északkeleti szélén, a Vásárosnaményi járásban helyezkedik el a Tisza jobb partján, az ukrán-magyar határ közelében.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2023. 04. 16.
Lakosság és gyermekek száma
551 fő, gyermekek száma: 178 fő
Elért családok száma
176
Résztvevő szervezet
Régió
Észak-alföldi régió

Megvalósított programok

Baba-mama klub

Mintakert

Közösségi programok

Tini klub

Lakhatási és gazdaságfejlesztési beavatkozások

Prevenciós foglalkozások

Délutáni gyermekfoglalkozások

Szakterületek

Fókuszban a gyermek

Lakhatás

Bűnmegelőzés és drogprevenció

a település bemutatása

A település népessége növekedő tendenciát mutat, melynek oka a növekvő születésszám. Jellemzőek a több generációs családok, zsúfolt háztartások. A házak romosak, néhol az udvar is elhanyagolt. Kardinális problémát okoz a községben az alkoholfogyasztás, a kábítószer használat, valamint a gyógyszerfüggőség is. Az ebben érintettek addikcióik miatt jellemző, hogy a közmunka programban sem tudják megtartani állásaikat. A vezetékes víz, áram, gáz elérhető a településen, de nem minden háztartásban vannak jelen a szolgáltatások. A lakosok eladósodottsága jelentős, főként a közüzemi tartozások felhalmozódása figyelhető meg. Háziorvosi ellátás és gyógyszertár csak Tiszaszalkán biztosított, ami 3 km-re található a településtől. Posta sem működik, a szolgáltatást mozgóposta oldja meg. Családsegítő és védőnő jelen van a községben. Óvodai és iskolai ellátás sem biztosított a településen, mindkét oktatási-nevelési intézmény Tiszaszalkán érhető el, ott az oktatás nyolc évfolyamon zajlik. Óvodába 21, iskolába 67 gyermek jár Tiszavidről. A településen szinte csak közfoglalkoztatás keretein belül lehet legális jövedelemszerző tevékenységet folytatni. Más településen lennének nyílt munakerőpiaci lehetőségek, azonban a lakosság munkavállalási kedvére a passzivitás jellemző.

a jelenlét a településen

A Jelenlét Pont a Szabadság u. 33. cím alatt lett kialakítva, ami korábban a „Jó kis hely” volt, így a lakosság számára már ismert. Programunk keretein belül szeretnénk orvosolni azokat a krónikus problémákat, amelyek a településen begyűrűztek. Egyik legjellemzőbb a szülők aluliskolázottsága, amely generációkon átívelő probléma, hiszen emiatt gyermekeiknek sem tudnak segíteni, gyakran ők is korán befejezik a tanulmányaikat. A lakosság motiválatlansága és passzivitása teljesen aláássa a nyílt-munkaerőpiaci szerepvállalást, vagy tanulmányaik befejezését, esetleg szakma tanulását. Az alkohol, a kábítószer és a gyógyszerek túlzott használata tömeges problémaként jelentkezik, mely az érintett egyének és családok teljes életvezetésére és életminőségére kihat, magával hoz az élet többi területére vetített még nagyobb passzivitást, a környezet elhanyagolását, eladósodást, egészségügyi problémákat. A településen kiemelten fontosnak tartottuk addiktológus szakember bevonását, aki előadásaival, személyes konzultációkkal, segítő beszélgetésekkel, adekvát szolgáltatásokkal való összekötéssel tudja segíteni az érintettek és családtagjaik életét.

  • A tömeges eladósodás miatt szükséges a lakosságot adósságkezelő szakemberrel összekötni, melyben szintén segítő kezet nyújtunk. Kiemelten fontos az itt élők motiváció, valamint pénzkultúra fejlesztése, és rendszerszemléletének kialakítása
  • A kora gyermekkori ellátás, valamint oktatási-nevelési intézmények hiánya nagy teher a település számára. A baba-mama klub keretein belül igyekszünk összekötni a helyi várandósokat és kisgyermekes édesanyákat adekvát szakemberekkel, célzott fejlesztő, felkészítő szolgáltatásokkal, illetve számukra érdekes és hasznos témakörökről ejtünk szót
  • Az óvodás és iskolás korosztályt pedig tanítási időn kívül, tanév közi szünetekben fogadjuk közös logikai, társasjátékokra, a szabadidő hasznos eltöltésére
  • A gyermekek tekintetében nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra
  • Mintakert létrehozásán dolgozunk, melyet szeretnénk a lakosság aktív közreműködése mellett fenntartani
  • A mosást, fürdés lehetőségét, valamint a közösségi konyha használatát, mint alacsony küszöbű ellátást a mindennapi élet megkönnyítésére biztosítjuk a háztartások számára
  • Az iskolakezdés megterhelő időszakában a Tiszaviden élő gyermekeknek Sulipakkot osztottunk
  • A téli időszakban 25 krízishelyzetben lévő család számára biztosítottunk kályhát, így megoldottá vált a háztartások fűtése
  • Öt fürdőszoba nélküli háztartásba, ahol a kerti WC hiánya vagy a meglévő súlyos amortizációja fennállt, kerti WC-t juttattunk
  • Mikuláscsomaggal és élelmiszercsomaggal tettük könnyebbé az ünnepi időszakot

a program folytatása

Célunk a hátrányos helyzetű egyének és családok komplex és hatékony szakmai támogatása, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javítása. Szeretnénk a településen velünk közös célért dolgozó szakemberek eszköztárát kiegészíteni, munkavégzésük hatékonyságát növelni. Hosszú távú célunk az itt lakók iskolai végzettségeinek növelése, motivációjuk növelése, az iskola korai elhagyásának megállítása, illetve minél több ember nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedése és munkahelyeik megtartása.