Tiszadob

Tiszadob település Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye legnyugatibb csücskében, a Tiszavasvári járásban, a Tisza bal partján fekszik.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2023. 04. 16.
Lakosság és gyermekek száma
2715 fő, gyermekek száma: 566 fő
Elért családok száma
1176
Résztvevő szervezet
Régió
Észak-alföldi régió

Megvalósított programok

Baba-mama klub

Főző klub

Tini klub

Hagyományőrző programok

Prevenciós előadások

Lakhatási és gazdaságfejlesztési beavatkozások

BUBI bicikli kölcsönzési lehetőség

Szakterületek

Fókuszban a gyermek

Gazdaságfejlesztés

Lakhatás

Oktatás

Sport

Zene

Mozgó játszótér

Bűnmegelőzés és drogprevenció

a település bemutatása

A Tiszán való átkelést pontonhíd biztosítja. Időszakosan komp is működik, amellyel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Tiszalúcra lehet átkelni, jelentős kilométer megtakarítással. A lakosságszám évről-évre folyamatos csökkenő tendenciát mutat, melynek okai az elvándorlás és az elöregedő településre jellemző magasabb halálozási arány, amelyet a születésszám nem kompenzál. Tiszadobon elérhető háziorvos, de gyermekorvosi és szakorvosi ellátás legközelebb a 25 km távolságra elhelyezkedő Polgáron található. Fogorvosi ellátás, gyógyszertár működik a településen. A védőnő és a családsegítő szintén jelen van, tanyagondnoki szolgálat a Reje-tanyán élőknek jelentős segítséget nyújt a szolgáltatásokhoz és az erőforrásokhoz való hozzájutásban. Tiszadobon elérhető a lakosság számára a Biztos Kezdet Gyerekház. A helyi óvoda 100 férőhellyel várja az óvodáskorú gyermekeket. Mindössze 8 gyermek érkezik szegregált élethelyzetből. Tiszalök, Tiszavasvári, Polgár és Tiszaújváros településeken találhatóak a környékbeli középiskolák a településhez legközelebb. Tiszadob szolgáltatókkal jól ellátott: közösségi kávézó, élelmiszerboltok, szakboltok is vannak. A község utcái túlnyomóan aszfaltozottak. A településen víz, elektromos áram és gázellátás, valamint szennyvízhálózat is kiépített. A település belterületén elszórtan van néhány szegregált élethelyzetet idéző ingatlan, konkrét szegregátumként főként a településhatár érintett: a Móricz Zsigmond utca, Dózsa György utca, a Hunyadi utca és a Bartók Béla utca. A nagyobb kiterjedésű szegregátum a fő településtesttől különálló Reje-tanyán helyezkedik el. Az önkormányzat Mintafarmot működtet a településen, ahol baromfi, sertés és szarvasmarha tenyészetet található, melyben közfoglalkoztatási program keretein belül vállalhatnak munkát a helyi lakosok. A részt vevők havi átlagos létszáma 100 fő feletti. A munkaképes korú lakosság 94%-a dolgozik, a település kb. kicsit több, mint 5%-a alacsony munkaintenzitású és körülbelül 1-2%-a dolgozik külföldön.

a jelenlét a településen

Jelenlét Pontunkat az Árpád u. 1. alatt alakítottuk ki. Közösségi tereink berendezése és kialakítása, melyek egyúttal klub helységként is funkcionálnak, folyamatos. Úgy érezzük, munkásságunkkal újabb fogaskereket adtunk hozzá Tiszadob szakmai bázisának gépezetéhez, mely bizonyos értelemben már láthatóan ki is egészítette a meglévőket. Minden kialakult helyzetre reagáltunk jelenlétünk első pillanatától, legyen a probléma akut vagy krónikus, igyekeztünk felállítani a leginkább adekvát egyéni esetkezelést vagy szükség esetén krízisintervenciót. A kialakult bizalomnak és megfelelő szakmai reagálásnak köszönhetően a lakosság bátran fordul hozzánk mindennapi kérdéseivel, és felvállalják előttünk komplex problémáikat is. A legjellemzőbb krónikus problémák a településen: az életviteli és életvezetési nehézségek, alacsony iskolai végzettség és ezzel kapcsolatos motiválatlanság, munkavállalás tekintetében megjelenő passzivitás, egészségügyi vizsgálatok mellőzése, higiéniás problémák jelenléte és minőségi táplálkozás hiánya. A korai gyermekvállalás nagymértékű problémát jelent. Deviáns viselkedésformák ugyan jelen vannak, mint például az agresszivitás, alkoholizmus és kábítószer fogyasztás, azonban ezek nincsenek nagyon elterjedve a lakosság körében. Az eladósodás főként felhalmozott közüzemi tartozás tekintetében egy krónikus probléma, főként a szegregált élethelyzetben élő lakosok esetében.

 • Baba-mama klubba sokan járnak
 • kézműves foglalkozások
 • főzőklub
 • barkácsklub
 • szülőklub
 • angol nyelvi foglalkozás óvodások és kisiskolások számára játékos módszerekkel
 • A tinik számára minden nap elérhetővé tesszük az internethasználatot, ping-pongot és csocsót is biztosítunk
 • A nevelési-oktatási intézményekkel jó az együttműködés
 • A foglalkozásokra egyre többen járnak
 • A téli időszakban 6 krízishelyzetben lévő család számára biztosítottunk kályhát
 • 10 fürdőszoba nélküli háztartásba, ahol a kerti WC hiánya vagy a meglévő súlyos amortizációja fennállt, kerti WC-t juttattunk
 • Mikuláscsomaggal és élelmiszercsomaggal tettük könnyebbé az ünnepi időszakot
 • Folyamatos családlátogatásainkkal és jelenlétünkkel biztosítjuk a lakosság számára rendszeres szakmai segítségnyújtásunkat
 • Bubi kerékpár kölcsönzésének lehetőségével rendszeresen könnyítjük a lakosság életét, főként a Reje-tanyán élők veszik igénybe
 • Minden ünnepnapot és jeles napot megünneplünk a lakossággal, és kiemelt figyelmet fordítunk a hagyományőrzésre. A kultúra napjára például a településen működő idősek klubjának tagjait hívtuk meg magunkhoz közös időtöltés és beszélgetés céljából
 • A település saját rendezvényeire is kitelepülünk, szeretnénk tartósan és rendszeresen részt venni a település közösségi életében

a program folytatása

Célunk az itt élő emberek és családok életének minőségében és életvezetésében egy hosszú távú pozitív változás elérni, azonban ehhez nagy út áll még előttünk. Nagy célunkat már látjuk, s kisebb részcélokra bontottuk, s programelemeink útján, segítő beszélgetéseink eszközeivel és egyéni esetkezeléseink tapasztalataival szeretnénk ezeket megvalósítani. Szeretnénk a szakmai bázis gépezetének fogaskerekeiként az idő előre haladása mellett még olajozottabban működtetni, s a lakosságon túl a Tiszadobon jelenlévő szakemberek munkáját is támogatni, hatékonyabbá tenni, kiegészíteni.