Téseny

Téseny Baranya megye déli részén, Pécstől délnyugatra fekszik, az Ormánság kapujában.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2019 szeptember
Lakosság és gyermekek száma
277 fő, 80 gyermek
Elért családok száma
85
Régió
Dél-dunántúli régió

Megvalósított programok

Baba-mama klub

Női klub

Gyermekfoglalkozások

Lakhatási beeavatkozások

Meseterápia foglalkozások

Szakterületek

Kora gyermekkor

Lakhatás

Gazdaságfejlesztés

Felelős állattartás

Bűnmegelőzés és drogprevenció

Mozgó játszótér

a település bemutatása

A település jogállása község, a Sellyei járáshoz tartozik.[1] A járás a magyarországi járások közül a második leginkább hátrányos helyzetű, ezért a komplex programmal fejlesztendő járások közé került besorolásra. Téseny a Baksa székhelyű közös önkormányzati hivatalhoz tartozik. A legközelebbi vasútállomás Pécsen található (30 km). A településesen 85 háztartást tartunk nyilván, ezek közül 2 család teljes nyomorban él, intenzív segítő támogatásra szorul. A településen az aktuális adatok szerint a nyilvántartott álláskeresők száma 40 fő, közülük a tartósan (egy évnél hosszabb ideig) nyilvántartott álláskeresők száma 13 fő, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres szociális segélyben részesülők száma pedig 18 fő. A relatív mutató, amely a nyilvántartott álláskeresők arányát a munkavállalási korú népesség százalékában mutatja, Tésenyen öt és félszerese (20,73%) az országos átlagnak (3,78%).  (KSH 2019). A település legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat: 16 fő közmunkás, 1 fő falugondnoki szolgálat. A településen 2 vállalkozás működik: egy sertés és egy csibetelep: állandó alkalmazottak száma 8 fő, alkalmi munkavállalók 15-20 fő. A gazdaságilag aktív korú népesség közül 10-12 fő jár el a környező településekre dolgozni. Görcsönyben a CFA Hungária Kft, Baksa Schmidt und Co. Gyógy-és Fűszernövény Kereskedelmi Kft., Mohács MCS Vágóhíd Zrt., Pécs a Honsa Kft vállalatok tudnak munkát biztosítani, de néhányan külföldre is utaznak munkavállalóként.  

a jelenlét a településen

Saját házban működik a Jelenlét Program ,a Rákóczi 98. alatt, 1 fő programkoordinátor, 1 fő családmentor és JP munkatárs és egy Jp asszisztens dolgozik. A Szent Antal házként elkersztelt JP közösségi térrel, fejlesztő szobával, konyhával, irodával, előtérrel, fürdőszobával rendelkezik. A ház körül nagy udvar, füves terület, raktár, és gazdasági épület és kert található. A Jelenlét Program több célcsoportot megmozgat a célzott programokkal. A településen 2018-ban a Végtelen lehetőség komplex felzárkóztató program, 2019-ban a Felzárkozó települések program kezdte meg munkáját.

Téseny szociális nehézségei: kevés munkalehetőség van helyben, nincs elegendő szolgáltatás, és a térségi munkaerőpiac és szolgáltatások nehezen érhetőek el, a közlekedési viszonyok kedvezőtlenek, az útviszonyok rosszak, és a közösségi közlekedés nem megfelelő. Óvoda és iskola, orvos, védőnő, bolt, kocsma sem található a településen. Hátrányos helyzetű, roma népesség aránya közel 60%. A magasabb státuszú háztartások elköltöznek a településről. . A településen gyakori probléma a korai gyermekvállalás, az iskolai lemorzsolódás, instabil párkapcsolatok, parentifikált gyerekek, konfliktusok a családban.

 • Tanoda jellegű foglalkozás
 • Gyermekjátszó klub
 • Női klub
 • Baba-mama foglalkozás
 • Korai mozgásfejlesztő foglalkozások
 • Tudatos háztartás babáknak és anyukáknak
 • Meseterápiás foglalkozás
 • Családi nap
 • Iskolai fejlesztő foglalkozások
 • Logopédia iskolás korúaknak
 • Mozgásfejlesztés
 • Játszóbuszos foglalkozás
 • Higiénés pont
 • Nyitott közösségi tér
 • Lakossági Fórum

a program folytatása

A legfontosabb jövőbeli célunk a sokgyermekes édesanyák munkermunkáerőpiaci kompetenciáinak fejlesztése, elhelyezkedésük támogatása.