Tarpa

Tarpa Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében található, közigazgatásilag a Vásárosnaményi járáshoz tartozik.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2019 szeptember
Lakosság és gyermekek száma
2622 fő, 548 gyermek
Elért családok száma
110
Résztvevő szervezet
Régió
Észak-alföldi régió

Megvalósított programok

A Jelenlét Pont kialakítása

Baba-mama klub

Tini klub

Családi kert program

Közösségi kert program

Varroda

Kertkaland

 

 

Szakterületek

Bűnmegelőzés és drogprevenció

Egészségügy

Felelős állattartás

Gazdaságfejlesztés

Fókuszban a gyermek

Lakhatás

Sport

Mozgó játszótér

Oktatás

Zene

A település bemutatása

A település lélekszáma 2019-es adatok alapján 2761 fő és nagyjából 730 háztartás. A lakónépesség számát befolyásolja a Kárpátaljáról Magyarországra áttelepült családok száma. A településen az idegenforgalommal érintett területek szép településképet mutatnak, a Tarpán átutazók számára a szegregátum és a környékére jellemző lepusztult lakókörnyezet nem látszik. A településen egy nagy kiterjedésű szegregátum alakult ki, de a település többi részén, általában mellékutcákban is élnek elszórtan roma lakosok. Magas a munkanélküliek aránya, kevés a szakképzett munkaerő. A családok nagy része alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, nagy eséllyel csak a közfoglalkoztatásban tudnak elhelyezkedni, a versenyszférában dolgozók száma elenyésző. Egyéb pénzkereseti lehetőség még a mezőgazdasági idénymunka és az ukrán határ adta lehetőségek. A tarpai intézményi hálózat a szomszédos településekhez képest szélesebb körű: működik bölcsőde, óvoda, általános és középiskola, valamint bentlakásos futballakadémia, család és gyermekjóléti szolgálat, védőnői hálózat, házi orvos és 2018 óta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában Biztos Kezdet Gyerekház.

A Jelenlét a településen

Tarpa a Felzárkózó települések programhoz 2019-ben csatlakozott, a Jelenlét Pont az Arany János u. 10. alatt található. Az itt élő családok szociálisan nehéz helyzetűek, nem tudnak megfelelően gazdálkodni a pénzzel, lakáskörülményeik leromlottak, és az egészségügyi, higiéniai problémák is gyakoriak. Jellemző a korán kezdett szexuális élet, majd a megfelelő háttér nélküli gyermekvállalás, így a szülőknek nincsenek megfelelő gyermekgondozási tapasztalatai, amiből következően a gyerekek nagy hátrányokkal indulnak az életben. Életkörülményeik miatt magas a krízishelyzetek száma, családjaink körülbelül harmada folyamatos segítségre szorul, naponta 10-15 család fordul meg a Jelenlét Ponton. A családokkal szoros együttműködésben dolgozunk, folyamatosak a családlátogatások és sokan veszenek részt a Jelenlét Pont programjain.

 • A Jelenlét Pont kialakítása
 • Udvar kialakítása
 • Mosási és fürdési lehetőség, ami az egyik legnépszerűbb szolgáltatásunk
 • Baba-mama klub és főzőklub sok anyukát, családot vonz a Jelenlét Pontra
 • Kamaszklub foglalkozásunk nagyon sok gyereket csábít be a Jelenlét Pontra
 • Játékos mozgásfejlesztés óvodában nevű programunkkal hetente 3 óvodai csoporttal dolgozunk
 • Játékos iskolai fejlesztő foglalkozásunkkal hetente 2 alsó tagozatos osztállyal foglalkozunk
 • Gazdasáfejlesztési program keretében 2021 tavaszán mini varroda kialakítására került sor, amelyben 6 varrónő és 1-2 kisegítő alkalmazott foglalkoztatására van lehetőség.
 • Jelenleg 5 képesített varrónő dolgozik, későbbiekben műhelyiskola helyszíneként is működhet
 • A kert programok keretében megvalósult a Szociális farm, Kertkaland, mintakert és a Nemzeti Biodiverzitási Központtól elnyert pályázat keretében 5000 m2-es ültetvényünkön a közfoglalkoztatott kollégákkal közösen termelünk, amely során az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező kollégák megszerzik a tudást a családjuk önellátásához, illetve jelentős munkaszocializációs folyamaton mennek keresztül
 • A szakterületeknek sikerült jó kapcsolatot kialakítani az önkormányzattal és hatékony együttműködésben dolgozunk
 • Családi kert programba évente körülbelül 50 családot sikerül bevonni. A program első évében a szegregátumban élő családok többségének évek óta műveletlen volt a kertje. Legtöbbjüknek a kert gondozásban nem volt tudása, tapasztalata és eszközei sem. Ezeket igyekeztünk enyhíteni a családokkal szoros együttműködéssel: a föld megművelését az önkormányzattal közösen végeztük a családok számára, folyamatos a szakmai tanácsadás, az adomány vetőmag és a palánta, illetve a bérelhető eszközök (ásó, kapa, vízgyűjtőhordó, locsoló kanna)
 • Első ezer nap területén a családmentorok nagyon jól működő kapcsolatokat alakítottak a kisgyermekeket nevelő anyukákkal. Népszerűek a baba-mama foglalkozások és a várandós kismamák egészséges táplálkozására irányuló főzőklubok. A szenzomotoros térben rendszeresen tart mozgásfejlesztést szakemberünk.

A program folytatása

A településen élők lakhatási körülményeinek javítása, szociális bérlakások kialakításának támogatása. A meglévő gazdaságfejlesztési folyamatok továbbvitele, fejlesztése. A Jelenlét Ponton már működő, jól bevált szolgáltatások, programok fenntartása, szükségletalapú bővítése.