Siklósnagyfalu

Siklósnagyfalu Baranya vármegye déli részén, a Siklósi járásban fekvő település.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2023. 04. 16.
Lakosság és gyermekek száma
442 fő, gyermekek száma: 0-3 év: 13 fő, 0-14 év: 88 fő, 0-18 év: 105 fő
Elért családok száma
72
Résztvevő szervezet
Régió
Dél-dunántúli régió

Megvalósított programok

Nyári táborok

Baba-mama klub

Kreatív klub

Családi napok

Krízis beavatkozások

Karácsonyi szeretetvendégség

Szakterületek

Fókuszban a gyermek

Gazdaságfejlesztés

Lakhatás

Mozgó játszótér

Oktatás

Sport

Felelős állattartás

Bűnmegelőzés és drogprevenció

a település bemutatása

A település Pécstől 40 km-re, Siklóstól 15 km-re fekszik. Az elszegényedő kb. 95%-ban roma település csak mellékutakon vagy bekötőutakon keresztül közelíthető meg. A 442 fős lakosság a 18-59 évesek a népesség 60,18%-át teszik ki a 266 fős létszámukkal. Az Önkormányzat által működtetett “Asta Pentu Noi”óvodába 15 kisgyermek jár. Az iskolás valamint az óvodás korú gyermekek többsége az 5 km-re lévő Egyházasharaszti oktatási- nevelési intézményeibe járnak. Ezen kívül még a településtől 2 távolabbi oktatási intézményébe járnak a tanulók. A háziorvosi ellátást, valamint védőnői szolgáltatás szintén Egyházasharasztiban érhető el. Havonta egy alkalommal tart rendelést a gyermekorvos és a védőnő. A Beremendi Alapszolgáltatási Központ látja el a családsegítés, házi segítségnyújtás alapfeladatait. Gyógyszertár, élelmiszerbolt nincs a településen. Munkalehetőség szempontjából problémás település, a közlekedési viszonyok, a hiányos autóbuszjáratok miatt. A munkanélküliek 85%-a alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik. A viszonylag kevés munkavállalóknak vállalatok céges autóbuszjárataikkal biztosítják a munkalehetőséget. A MMSZE közfoglalkoztatási programjában 19 fő munkavállaló dolgozik. Évtizedekkel ezelőtt Siklós város székhelye volt Siklósnagyfalu, igen gazdag településnek számított, a horvát és szerb átmenő forgalom kiemelkedően magas volt.

a jelenlét a településen

Jelenlét Pontunk 2023 júniusa óta működik a FETE programon belül, eddig változó helyszíneken. Jelenleg a település óvodájának egy részében valósítjuk meg programjainkat, a Kossuth tér 1. alatt. Főbb problémát jelent a munkanélküliség, elszegényedés, családi házak rossz állapota, valamint a droghasználat. Megfigyelhető a motiválatlanság, a tehetetlenség problematikája. A program működése beindította a közösségi életet, a tanulássegítés sok gyermeket bevonzott a Jelenlét Pontunkra. Komplex módon kezeljük családjainkat, a krízis kezelés mellett a gyermekek fejlesztésével, élményhez juttatásukkal is foglalkozunk. Fontosnak tartjuk a gyermekek sikerélményhez való juttatását, ugyanis az alacsony önértékelés, önbizalom hiány jellemző a gyermekek lelki világára. Változó létszámban látogatnak el ügyfeleink Jelenlét Pontunkra. Előfordul, hogy egy nap 4 fő, máskor 11 fő kér segítséget tőlünk. Hivatalos ügyek intézésében, tanácsadásban, krízis kezelésben részesítjük ügyfeleinket. Családlátogatásaink rendszeresek, elmondható hogy 17 családot folyamatosan kísérünk.

A gazdaságfejlesztés, szociális bérlakás program, bűnmegelőzés, drogprevenció, felelős állattartás, zene, sport programok elindítása a 2024-es cselekvési tervben szerepelnek. A településen kiemelkedő jelentőségű beavatkozás 6 lakás esetében történő penésztelenítés volt. Ez mellett egy esetben bejárati ajtót cseréltünk, 5 család esetében építőanyagot biztosítottunk helyreállítás céljából. Kríziskezelés kapcsán több család esetében élelmiszercsomagok kerültek kiosztásra.

A Jelenlét Pont kialakítását követően a nyári táborral kezdtük szakmai munkánkat. A Parlamentlátogatás nagy sikerrel zajlott le. Két ruhabörzét szerveztünk , melyeket sokan látogattak meg. Az őszi szünetben is megszerveztük tematikus táborunkat. A Baba-mama klubfoglalkozásokon szívesen vesznek részt a kisgyermekes szülők. A Kreatív Klub keretében szebbnél-szebb gyermekalkotások születnek. A családi napjaink igen közkedveltek. A karácsonyi szeretetvendégség több száz fős látogatottságú volt. A mosás és az eszközkölcsönzés egyre népszerűbb.

a program folytatása

Az egyre terjedő droghasználat elleni küzdelem során prevenciós programokat szeretnénk lebonyolítani, rehabilitációs intézményekkel együttműködni. Egészségfejlesztési tevékenységünk részeként fél évente legalább egy szűrővizsgálati lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi lakosságnak. A munkanélküliség csökkentése érdekében képzések szervezését és munkaerő-piaci szereplőkkel megvalósuló együttműködések erősítését tervezzük. Terveink között szerepel a szülői kompetenciák erősítése céllal, Mesélő édesanyák programsorozat lebonyolítása. A közösségi rendezvények számát növelni kívánjuk. A lakhatási beavatkozásokat továbbra is prioritásként kezeljük.