Sárkeresztúr

Sárkeresztúr község Fejér vármegyében, Székesfehérvártól délre helyezkedik el.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2020 szeptember
Lakosság és gyermekek száma
2662 fő, gyermekek száma: 0-2 éves 149 fő, 3-5 éves 158 fő, 15-17 éves 146 fő
Elért családok száma
a település 90%-át elértük
Résztvevő szervezet
Régió
Mozaik régió

Megvalósított programok

Szakterületek

Fókuszban a gyermek

Lakhatás

Gazdaságfejlesztés

Mozgó játszótér

Oktatás

Sport

Zene

Felelős állattartás

Energetika

Egészségügy

Bűnmegelőzés és drogprevenció

a település bemutatása

A település intézményei: Napsugár Óvoda, Sárkeresztúri Általános Iskola, Bella István Művelődési Ház. Az intézmények felújítottak, illetve új építésűek, tárgyi felszereltségük a mai kor igényeinek megfelelő. A csoportlétszámok mind az óvodában, mind az iskolában magasak. A születések száma évenként meghaladja az 50 főt. A faluban két szegregátum található, melyben 90% roma lakosok aránya. A településen eltérő karakterű településrészeket találunk. A központi hely változatos, kereskedelmi, köz- és vallási funkciókkal ellátott rész. Van egy egységesebb, jellemzően földszintes, néha magasabb épületekkel is rendelkező területrész. A hagyományos falu karakterű részeken földszintes, nyereg és sátortetős épületeket találunk. A közterületek szélesek, a telkek előtt keskeny járda fut, az úttól széles zöldfelület választja el. Az új beépítésű területek a település déli részén találhatóak, itt a földszintes épületek jól megférnek a magasabb épületek mellett. A településrész lakói szívesen használtak élénk színeket, feltűnő kerítéseket, kerítés díszeket a házak építésekor. A település jelentős zöldfelületei a temető, a kálvária domb és a sportpálya. Sárkeresztúron hagyománnyá vált a levendulatermesztés is, az önkormányzat két hold levendulaültetvénnyel rendelkezik. A Sárkeresztúri Hangyák Szociális Szövetkezet a helyi önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységeire épülve alakult, és termékeik nagy része a közfoglalkoztatás keretében megtermelt alapanyagok felvásárlását követő feldolgozásból származik, így a levendula, a fűszernövények, a primer zöldségek, az egynyári virágok, a kosárfűz túlnyomó része is.

a jelenlét a településen

A program indulásától kezdve folyamatosan biztosítottunk a szociális segítő tevékenységet, egyéni esetkezelést a lakosok számára, valamint a krízisellátást, kríziskezelést. 5 családmentor dolgozik a településen akik átlagosan 30 családdal vannak napi szintű kapcsolatban. A Jelenlét Ponton, a Széchenyi utca 16. alatt, működik a mosás és fürdés lehetősége. A programban folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a településen dolgozó szakemberekkel, döntéshozókkal (önkormányzat, jegyző, védőnő, óvoda, iskola, rendőrség, családsegítő, telepi program, esetmenedzserek, civil szervezetek, művelődési ház). Az adósságszolgáltatás folyamatos, heti rendszerességgel vehető igénybe a Jelenlét Ponton. 2021 decemberében megkezdődött a Szimfónia program megvalósítása. Zenetanárunk az általános iskolában biztosított helyszínen foglalkozik a gyerekekkel. A Családi kert programunk 23 családdal vette kezdetét, ami jelenleg 40 család részvételével zajlik. Felelős állattartás programnak köszönhetően 2022- ben 77 kutya ivartalanítására, oltására, chip-re került sor. A település súlyosabb problémái megélhetési, munkanélküliség, felhalmozott adósságok, ingatlanok állapota, higiénia, középiskolai lemorzsolódás, szakemberhiány – iskola, óvoda, védőnői szolgálat, családsegítő szolgálat.

  • Jelenlét Pont kialakítása megtörtént
  • Szabadidős foglalkozások biztosítása gyermekek részére
  • Szülői-klub
  • Kismama-klub
  • Szimfónia programban rendszeresen 13 gyermek vesz részt – hegedű, fellépéseik sikeresek
  • Foci edések 2 csapatunk van kicsik és nagyon, megközelítőleg 12-12 gyermek, bajnokságokon nagyon sikeresek
  • Családi kert program
  • Mosási- és fürdési lehetőség biztosítása
  • Adósságrendezés heti rendszerességgel zajlik

a program folytatása

Legnagyobb terveink, hogy a szociális bérlakások felújítása, átadása és kiadása megkezdődjön. Lakhatási beavatkozásaink folyamatosak legyenek és minél több családot el tudjunk érni. “Tankuckónk” folytatódjon és folyamatosan működjön, hogy a gyermekek tudjanak járni korrepetálásra. Családmentorainkat továbbra is bizalommal fogadják a családok és hatékonyan tudjanak segíteni. Szakmaközi együttműködéseink sikeresek, hatékonyak legyen. Adósságkezelést folyamatosan tudjuk biztosítani a lakosság részére. Családi kert programunkba évről évre több család vegyen részt. Szimfónia, foci ugyan ezzel a lelkesedéssel folyamatos legyen.