Rohod

Rohod község Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Baktalórántházai járásban található.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2019 szeptember
Lakosság és gyermekek száma
1231 fő, 273 gyermek
Elért családok száma
320
Résztvevő szervezet
Régió
Észak-alföldi régió

Megvalósított programok

Jelenlét Pont kialakítása

Baba-mama klub

Sportfoglalkozás (labdarúgás, ping-pong)

Családi kert program

Szimfónia program

Lakhatási beavatkozások

Szakterületek

Fókuszban a gyermek

Gazdaságfejlesztés

Lakhatás

Mozgó játszótér

Oktatás

Sport

Felelős állattartás

Egészségügy

Bűnmegelőzés és drogprevenció

A település bemutatás

A település lakossága 1231 fő, melyből 79,5 % magyarnak, 20,5% roma származású. A településen élő családok száma 370, a kiskorúak száma 260 fő. Az óvoda fenntartója az önkormányzat, 45 gyerek jár az óvodába, két csoportban, mindkét csoportban két óvodapedagógus és két dajka neveli, tanítja a gyerekeket. Az iskola fenntartója a Kisvárdai Tankerület, az iskola tanulói létszáma a nyolc évfolyamon 96 fő. A községet a környező településekkel autóbuszjáratok kötik össze, a legközelebbi nagyváros, Nyíregyháza 23 km-re található. A legközelebbi középiskola Baktalórántházán, Rohodtól 6 km-re található. A munkalehetőség nagyon korlátozott a településen, a legnagyobb munkaadó a helyi önkormányzat, a közfoglalkoztatottak száma 97 fő. A külterületeken lévő földeket a helyi gazdák megművelik, viszont a településen található zárt kertek nagy részét a tulajdonosaik elhanyagolják.

A jelenlét a településen

A Rohodi Fete program 2019-ben indult, a Jelenlét Pont a Petőfi Sándor út 51. található. Az esetek többségében a hátrányos helyzetből adódó komplex területeket érintő (munkanélküliség, szociális ellátórendszer hozzáférésének hiánya, költözés, községi viszonyok, higiénia, fejtetvesség, hiányos információk), valamint anyagi természetű volt (alapvető szükségletek hiánya, mint tűzifa, élelmiszer, ruházat), amely nehézségekhez társultak még az élethelyzetekből adódó szociális, egészségi jellegű családi konfliktusokkal kísért problémák. Ezen “hiányosságokra” a rendelkezésre álló lehetőségekkel, beavatkozásokkal (tűzifaosztással, élelmiszer, bútoradomány, lakhatási beavatkozások, segítő beszélgetések, ügyintézések, családsegítés, foglalkozások) reagálunk. A támogatott, segítségben részesülő mentorált családjainkat folyamatosan figyelemmel kísérjük mentálhigiénés segítségnyújtással, motivációs, segítő beszélgetés útján feltárjuk a felmerülő problémákat, elakadásokat, hiányosságokat és azokra közös megoldási stratégiákat dolgozunk ki. A családokkal való kísérő szociális munka során az ügyfelek közvetlen segítése mellett sikerült hálózatot építenünk a település szolgáltatóival, intézményeivel, önkormányzattal, más projektek munkatársaival. Továbbá a település jelzőrendszeri tagjaival szakmaközi megbeszélésekkel, lakossági fórumokkal, esetmegbeszélésekkel, megvalósuló rendezvényeinkkel, programjainkkal, eseményeinkkel közös cselekvési lehetőségeket, belső erőforrásokat tártunk fel elérhetővé téve a hiányzó szolgáltatásokat. A Jelenlét Ponton belül lehetőség van mosásra és fürdésre, melyet a lakosok rendszeresen igénybe vesznek. A település legsúlyosabb problémája a munkalehetőségek szűkössége és a lakhatási problémák.

 • Családi kert programunkba 80 családot sikerült bevonni, ennek keretében vető magvakat, dughagymát, vetőburgonyát, zöldség palántákat tudtunk biztosítani
 • Zenei foglalkozás keretében 15 gyerek tanul hangszeren játszani, legtöbben gitározna. A programot a Jelenlét Ponton, heti egy alkalommal, zenei végzettségű roma származású tanár tartja. A gyerekek elfogadták, hamar megtalálták a közös hangot, egyfajta példaképként is tekintenek vezetőjükre, aki a roma kultúrát és zenét közvetíti, mellyel segíti a gyerekek identitás tudatának fejlődését. A Rohodi Cherhaják már több fellépésen is túl vannak, a Diószegi Nemzetközi Népzenei versenyen a II. helyezést értek el.
 • Sportfoglalkozáson 20 gyerek vesz rész, heti két alkalommal, ahol a gyerekek fociznak, pingpongoznak. A Felzárkózó Települések Országos bajnokságán U12-es csapatunk 4. helyezést ért el, így bejutott az országos döntőbe
 • Tanoda jellegű foglalkozás működik, ahová az igazgatónővel egyeztetve 18 gyerek jár, heti 2 alkalommal, heti 1 alkalommal pedig egyéni fejlesztést 2 gyerek vesz igénybe
 • Mozgáskotta foglakozást havi két alkalommal tartunk az óvodában, amelynek helyszíne általában az óvoda tornaterme. A foglalkozáson 19 gyerek vesz részt. Segítséget nyújt az óvodás gyermekeknek különböző képességek, részképességekben való elmaradás esetén, iskola érettség elérésének elősegítésében
 • A településen gyakoriak a túlzsúfolt, komfort nélküli, életveszélyes, egészségre káros házak, a közműtartozásokkal küszködő családok tömege. Ezek a családok lakhatási körülményeiken külső segítség nélkül nem tudnak javítani, helyzetük tovább romlását megelőzni. A legfontosabb feladat a családokkal összefogva az életveszély elhárítása és a születő gyermek egészségi, fejlődési lehetőségei ne legyenek sokkal rosszabbak, a jobb lakhatási körülmények közé született társaikétól
 • Életveszélyes kémény miatt egy több gyermekes családnak kéményt építettünk a család bevonásával
 • 10 család estében segítettük anyagokkal a tető felújítását, javítását
 • 11 gyermeket nevelő család esetében fürdőszoba kialakításában nyújtottunk segítséget
 • Egészséges lakókörnyezet program keretében 33 családnak biztosítottunk a tiszta belső falak érdekében glett anyagot, diszperzitet és a felhordáshoz szükséges eszközöket
 • Ereszcsatornát 8 család részére, kerítést 6 család részére biztosítottunk

A program folytatása

A már elindult és jól működő programjainkat tovább folytatjuk, a zenei foglalkozáson részt vevő gyerekekkel szeretnénk fellépni különböző versenyeken, valamint szeretnénk elindítani egy kezdő csoportot, mert lenne rá igény. Mivel a településen nagy létszámban dolgoznak a közfoglalkoztatásban, szeretnénk minél több embert a nyílt munkaerő piacra juttatni, különböző munkaerőpiaci tanácsadással segíteni. Az önkormányzattal közösen szeretnénk tisztábbá tenni a települést, melynek érdekében többek között, a lakossággal, gyerekkel együtt készített, szemetes edényeket kihelyezését tervezzük, a már megkezdett szemétszedési programot lakosság bevonásával a jövőben is folytatni fogjuk. A szegregátumot virágládák kihelyezésével, virágok ültetésével, a lakossággal összefogva akarjuk szebbé, élhetőbbé tenni. Azt tapasztaltuk, hogy a település közösségi élete nagyon szegényes, nincs lehetőség sem a fiataloknak, sem pedig az idősebb korosztálynak arra, hogy közösségi életet éljen, ezért a lakosok fásultak, motiválatlanok. Szeretnénk, ha programjainkkal, általunk nyújtott lehetőségekkel, egy jó, egymást segítő közösség alakuljon ki.