Pusztamiske

Pusztamiske Veszprém megye középső részén, a Déli-Bakony és a Kisalföld találkozásánál, Ajkától 12 km-re nyugatra, Devecsertől 5 km-re délre fekszik.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2023. 04. 16.
Lakosság és gyermekek száma
404 fő, gyermekek száma: 87 fő
Elért családok száma
50
Résztvevő szervezet
Régió
Mozaik régió

Megvalósított programok

Rendszeres gyermek, ifjúsági, időskori és családi foglalkozások, programok

Kölcsönözhető háztartási gépek és gyermekgondozást segítő eszközök

Mosási lehetőség biztosítása

Általános tanácsadás és ügyintézésben való segítségnyújtás

Jogi segítségnyújtás és tanácsadás

Adósságkezelés, pénzügyi tudatosság tanácsadás, segítségnyújtás a kérelmek megírásában

Egészségügyi prevenciós programok, előadások szervezése

Szakterületek

Fókuszban a gyermek

Gazdaságfejlesztés

Lakhatás

Mozgó játszótér

Bűnmegelőzés és drogprevenció

a település bemutatása

Pusztamiske Veszprém megye középső részén, a Déli-Bakony és a Kisalföld találkozásánál, Ajkától 12 km-re nyugatra, Devecsertől 5 km-re délre fekszik. Területe 17,82 km2. A szomszédos települések Nemeshany, Nyirád, Szőc, Kolontár és Devecser, ez utóbbi a járási központ is. A településen áthalad a Devecsert Nyirádon át Tapolcával összekötő 7317-es út, mindkét város felől csak ezen közelíthető meg a település. Vasúti összeköttetéssel, vasúti megállóhellyel nem rendelkezik, a legközelebbi vasútállomás Devecserben található (Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal).

a jelenlét a településen

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2023 májusa óta van jelen a településen, a Jelenlét Pont, a Dózsa György utca 26. alatt. Első feladataink között szerepelt szakmai partnereink felkutatása. Együttműködésben állunk azóta a Devecseri Máltai Szakképző Iskolával, a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával, a devecseri Biztos Kezdet Gyerekházzal, valamint a területileg illetékes Védőnői Szolgálattal, a Család és gyermekjóléti központtal és szolgálattal, a járási illetékes foglalkoztatási osztállyal és a helyi Katolikus Karitász szervezetével is.

 • A legkorábban beindított programunk a családmentori szolgáltatás volt, ami a várandósokat és a 0-3 éves korú gyermekeket nevelő családokat célozta meg. Ehhez a szolgáltatásunkhoz kapcsolódik a Baba-mama klub, a szülő és kismama klub illetve a mozgástámogatás, amit gyógytornász szakember tart. Ezek a foglalkozásaink havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre és más szolgáltatások is kapcsolódnak hozzá, pl. folyamatosan elérhető szociális munka, családlátogatás, tanácsadás, gyermeknevelést/gondozást és háztartásvezetést segítő eszközök kölcsönzési lehetőségének biztosítása, gyermekellátást segítő krízistermékek elérhetővé tétele és krízisintervenció.
 • Nyitásunk óta havonta rendezünk játszóházat, közösségi-családi és prevenciós programokat, amire 30-50 gyermek és felnőtt érkezik rendszeresen. Ezen foglalkozások keretében kézműves és kreatív programokat tartunk, valamint közös társas- és kártyajátékokat játszunk.
 • Minden, a Jelenlét Ponton megrendezésre kerülő programunkra étellel-itallal készülünk, számunkra fontos a gondoskodás ilyen formájának a megmutatása is. Munkánkat az Élelmiszerbank pályázat útján segíti, pl. az ünnepi rendezvényeinkhez 2023 decemberben hónapban 120 adag édességet és üdítőt kaptunk tőlük.
 • 2023 augusztus végén, csupán a nyitásunk után két héttel már 4 napos napközis tábort  szerveztünk, amire összesen több,  mint 250-en látogattak el a 4 nap alatt. A tábor lehetőséget biztosított számunkra a családok megismerésére, partnereink meghívására, a jelenlét pont és munkatársaink bemutatására. Ugyanebben a hónapban indult útjára az iskolán kívüli tanulástámogatásunk is, amin decemberig bezárólag két pedagógusunk összesen közel 40 alkalommal, alkalmanként 8-10 gyermeket támogatott. A gyerekek erőfeszítéseit megköszönve az addigi teljesítményért motivációs ajándékcsomagot, füzetet, írószereket, játékot stb. kaptak tőlünk decemberben.
 • Egyik kiemelt szakmai partnerünk a devecseri máltai szakképzés, akik pályaorientációs tájékoztatót is tartottak nálunk. Iskolájukban a közelmúltban kimondottan fiatal lányoknak szóló egészségügyi ismeretfokozó előadást és érzékenyítő csoportfoglalkozásokat tartottunk, ők pedig szívesen vesznek részt önkéntesként gyermekprogramjainkon.
 • Stratégiai partnerünk még a Devecseri család és gyermekjóléti központ és szociális szolgáltató, az Ajkai Rendőrkapitányság, a Tüskevári családsegítő szolgálat és a védőnő. A helyi lakosság érdekében rendszeresen tartunk szakmaközi megbeszéléseket a környező intézmények vezetőivel.
 • A védőnőt a program kezdete óta 2 alkalommal több, mint fél millió forintot meghaladó eszközparkkal támogattuk. Az eszközbeli támogatás mellett kollégáink önként, védőnői segítői továbbképzésen is részt vettek.
 • 2023-ban a program kríziskeretéből 60 családnak egyenként 10 ezer forintot meghaladó élelmiszercsomagot tudtunk biztosítani, 10 családnak pedig lehetőséget adtunk fűtőberendezésük cseréjére. A kályhák, a hozzá tartozó füstcsövekkel és szén-monoxid érzékelőkkel együtt, 10 család biztonságos téli melegedését tett lehetővé.
 • Egy családnak sikerült szennyvíz tartályt vásároljunk a fürdőszoba kiépítéséhez, illetve egy családnak vásároltunk tetőléceket, hogy a roskatag és veszélyes tetőszerkezetüket cserélni tudják.
 • 6 család részére összesen 300 ezer forint értékben tudtunk tűzifát vásárolni.
 • 2023-ban 20 darab egyéni elsősegélycsomagot adtunk ki családokhoz, ami mellett gyermek és felnőtt újraélesztés oktatást és belgyógyászati illetve háztartási balesetekről szóló előadást szerveztünk.
 • Jelenlét Pontunkon ingyenesen elérhető jogi és adósságkezelési tanácsadás, illetve álláskeresési, munkaerőpiaci segítség is. Ugyanitt ingyen mosási és telefonálási, internetezési lehetőséget is biztosítunk, illetve szociális, egészségügyi, munkaügyi ügyintézésben is segítséget adunk.  
 • Idős klubunkat havi rendszerességgel tartjuk. Kimondottan örömünkre szolgál, hogy az idősebb korosztály részére is tudunk programot szervezni. Számunkra kiemelt fontosságú az idősek véleménye, hiszen fontos és hasznos tudás birtokosai ők. Idős klubunkat havi rendszerességgel tartjuk.

a program folytatása

Terveink között szerepel egy közösségi kert kialakítása magas ágyásokkal és fűszerkerttel, családi mintakertek létrehozása és a családok vetőmaggal való támogatása. Tervezzük, hgoy szociális bérlakásokat alakítunk ki a településen. Közfoglalkoztatásban immár két fő dolgozik nálunk.  

Szeretnénk egészségügyi oktatási programunkat folytatni, szűréseket, képzéseket helybe hozni, a megkezdett gyermek-ifi-családi és idős klubfoglalkozásainkat sikeresebbé, még tartalmasabbá tenni. Szeretnék, ha minél több fiatal fejezné be az általános és középiskolát és szerezne szakmát, ismerkedne meg az önfenntartó gazdálkodással, barátkozna meg a növénytermesztéssel, családja és barátai körében szociális biztonsága és életszínvonala emelkedni tudna. Szeretnénk önkéntesbázist kialakítani, minél több fiatalt és felnőttet megismertetni a szociális munka és a közösségi szolgálat adta emocionális és erkölcsi elégedettséggel. Szeretnénk elérni, hogy az idősek biztonságérzete és közérzete javuljon és, hogy a keresőképes felnőttek közül minél többen legyenek képesek elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon.