Oltárc

Oltárc a letenyei dombság eldugott, két utcás zsákfaluja erdők ölelésében.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2020 augusztus
Lakosság és gyermekek száma
230 fő, 34 gyermek
Elért családok száma
40
Résztvevő szervezet
Régió
Mozaik régió

Megvalósított programok

Jelenlét Pont kialakítása

Baba-mama klub

Oktatás

 

Szakterületek

Energetika

Gazdaságfejlesztés

Fókuszban a gyermek

Lakhatás

Oktatás

Sport

Egészségügy

A település bemutatása

A települést megközelíteni csak Bánokszentgyörgy felől lehet 8-10 perces autóúttal. Busz naponta hat alkalommal megy be a faluba, közeli város (Letenye, Nagykanizsa) csak többszöri átszállással közelíthető meg. Bejegyzett lakossága 220-230 fő között ingadozik, melynek fele cigány származású, elöregedő falucska, a lakosság körülbelül 20 %-a 18 év alatti. Óvodásai Bánokszentgyörgyre, általános iskolásai Borsfára járnak, középiskola 35 kilométeren belül nincs. Egyetlen működő szolgáltató egysége egy aprócska bolt. Munkalehetőséget elsősorban férfiaknak biztosít a közeli erdészet, a nők szakképzettség nélküliek, az egészségügyi problémákkal rendelkezők helyzete kilátástalan. Mesés természeti környezetben van, de a falu maga a rozoga házak, elhagyott, természet által visszafoglalt területek miatt gondozatlannak tűnik. Oltárc rendkívül elszeparált elhelyezkedése sajátos életformát alakított ki az itt élő emberekben. Zárt, szubkulturális közössége idegenkedő minden újszerűségre. Az eredetileg 1500 fős horvát falucska korábbi jellegét teljesen elvesztette, nyomaként a borsfai iskola horvát nemzetiségi nevelést folytat. Egyre több német tulajdonosú ingatlan van, ám közülük kevesen élnek életvitelszerűen a faluban. Az idős (magyar) lakosság jellemzően támogató családdal rendelkezik, gyerekeik a közeli falvakból és távoli városokból segítik őket. A házak pusztuló jellege miatt betelepülő alig van, az egyetlen építkezés 30-35 éve egy német tulajdonú ranch volt. Leginkább az itt ragadt, itt felejtődött lakosság vegetálása zajlik, a vidéki életet kedvelők még nem fedezték fel ezt a kis gyöngyszemet.

A Jelenlét a településen

A Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltett Jelenlét Pont a Petőfi Sándor utca 47. alatt működik. Igyekszik hidat építeni a falu két típusú lakosságának, és programokkal szolgálni az idősek és a gyerekközösség számára is. Kitörési pont a tudás lehet a gyerekek számára, ám két faluval odébb kell menniük az oktatásért, ahol egy jól felszerelt, frissen épített iskola, szakmai háttérrel rendelkező pedagógusai várják őket. Állandó küzdelem a motiválatlan, aluliskolázott szülőket rábírni a gyerekek iskolalátogatására, sokszor már az óvodában jelentkezik a gyakori, indokolatlan hiányzás, azotthontartás. Sok programunk ezért a két oktatási intézménnyel közös, hogy a gyerekek minél szélesebb lehetőségeket kapjanak. Az általános iskolába járó gyerekek képességei jók, továbbtanulás a roma lakosság körében azonban nincs, az általános iskola befejezése többnyire együtt jár a tankötelezettség megszűnésével. A Jelenlét Pontot jellemzően 5-10 ember keresi fel naponta, ők többnyire ugyanannak a 15-20 családnak a tagjai. A faluban 8-10 család igényel folyamatos segítséget, a kríziskezelés elsősorban őket érinti. A tapasztalati úton megszerzett, archaikus tudás kiaknázása jelenthet lehetőséget számukra, a háztáji gazdálkodás adhat stabil hátteret.

  • Jelenléti Pont kialakítása
  • Családi kert program
  • Közfoglalkoztatás folyamatos biztosítása
  • Mosási lehetőség biztosítása
  • Együttműködés a befogadó oktatási intézményekkel
  • Idősek elérése, közösség létrehozása
  • Állandó gyermekprogramok kialakítása
  • A lakosság elérésének magas szintje
  • Szállítás lehetőségének biztosítása
  • Folyamatos internetelérés lehetősége

A program folytatása

A következő 5 év legnagyobb tervei között a foglalkoztatás beindítása szerepel. Közfoglalkoztatás keretében olyan elfeledett szakmát felkarolni, ami már kihalóban van. Emellett az oktatás minél magasabb szintű támogatása, ami csökkenti a kiszolgáltatottságot. Fontos teendő a magasabb iskolai végzettség megszerzése, a továbbtanulás támogatása, a tehetségek felfedezése és gondozása. Lényeges az idő előtti teherbeesések megszűntetése, a fiatal lányok esélyeinek javítása. A háztáji és kiskertek gondozásának újraélesztése. A házak, otthonok komfortosságának emelése, alkalmassá téve ezzel azokat a lakhatásra, ezzel segítve az újonnan kialakuló családok külön költözését.