Olcsva

Olcsva község az Észak-alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye keleti részén fekszik.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2021 július
Lakosság és gyermekek száma
676 fő, 150 gyermek
Elért családok száma
190
Résztvevő szervezet
Régió
Észak-alföldi régió

Megvalósított programok

Jelenlét Pont kialakítása

Adósságkezelési tanácsadás

Nyári táborok szervezése

Baba-mama klub

 

Szakterületek

Fókuszban a gyermek

Gazdaságfejlesztés

Oktatás

Mozgó játszótér

Bűnmegelőzés és drogprevenció

A település bemutatása

A vásárosnaményi járáshoz tartozó zsákfalu a 197 magyarországi járás közül a 19. leginkább hátrányos helyzetű, ezért a komplex programmal fejlesztendő járások közé került besorolásra. A közös önkormányzati hivatal székhelye Vásárosnamény. A településhez legközelebbi vasútállomás 3,5 km-re, Vásárosnamény Vitka városrészében érhető el (Mátészalka-Záhony vasútvonal). Olcsva népessége 676 fő, ebből munkavállaló korú 415 fő. A nyilvántartott álláskeresők száma 60 fő, közülük a tartósan (egy évnél hosszabb ideje) nyilvántartott álláskeresők száma 34 fő, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres szociális segélyben részesülők száma pedig 26 fő. A munkanélküliség aránya közel négyszerese (14,46%) az országos átlagnak (3,89%), és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei átlagnak (6,85%) is a kétszerese. Megélhetési és jövedelemszerzési lehetőség a mezőgazdasági tevékenység, amely idénymunkaként is megjelenik. Többen járnak Budapestre vállalkozókkal dolgozni napi bejelentéssel. A falu közterületeinek állapota rendezett, virágosított, a közfoglalkoztatottak látják el a közterületek teljes rendbetételét (kaszálás, fűnyírás, virágosítás, locsolás, szemétgyűjtés stb). Településen általános iskola nem található, a legközelebbi a szomszédos Vitka településen van.

A Jelenlét a településen

Olcsván 2021-ben indult a Felzárkózó települések program, a Jelenlét Pont a Kölcsey u. 9. alatt található. Foglalkoztatás szempontjából a legnagyobb problémát a munkalehetőség hiánya jelenti, az itt élők társadalmi mobilitási esélyei rendkívül korlátozottak. Igyekszünk álláskeresési tanácsokkal is szolgálni, hogy a munkát keresők felkészültebbek legyenek, megfelelő ismereteket szerezzenek az álláskeresésről, a munkaerőpiacra való belépés csatornáiról, dokumentumairól, hogy a munkaerőpiacra történő bejutásuk vagy visszatérésük felgyorsuljon, megelőzve ezzel a hosszú távú munkanélküliségüket. Cél az álláskeresést gátló körülmények feltárása, ismeretátadás és az állást kereső személyére szabott álláskeresési gyakorlat kialakítása, ezzel párhuzamosan folyamatosak kompetenciafejlesztő tevékenységeink és foglalkozásaink is. Egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek születik a településen, a Jelenlét alapú komplex szociális kísérésünk révén a mindennapokban kapcsolatban vagyunk a családokkal, hogy rászorultság és szükség esetén azonnali segítséggel szolgálhassunk.

  • Minden hónap első vasárnapi istentisztelet a Jelenlét Ponton
  • Integráció- és közösségfejlesztés a TÁNC erejével
  • Jelenlét Pontunk folyamatos fejlesztéseken esik keresztül, hogy egyre gyermek és családbarátabbá váljon
  • Játszó- és fejlesztő szobánk népszerű
  • Adósságrendezési programok megvalósítása, kiemelten a gyermeket nevelő családok körében, mentorálási szolgáltatás elérhető
  • Önéletrajzok írásában történő segítségnyújtás folyamatosan elérhető szolgáltatásunk, munkamotiváció erősítése, munkahelykeresés segítése
  • Egészségügyi kockázatot jelentő rágcsálók és rovarok irtásának biztosítása évi rendszerességgel zajlik a lakosság körében
  • A nyári táborok egyre több gyereket csalogatnak be a Jelenlét Pontra
  • A családok Jelenlét alapú komplex szociális kísérése mindennapi tevékenységünk során prioritás, hisszük, hogy településünkön élő lakosság az évek során várhatóan jobban képes lesz önállóan szembenézni a kihívásokkal és kezelni problémáikat

A program folytatása

A hosszútávú célkitűzésünk, hogy a lakosság általános egészségügyi állapota javuljon.