Nyírkáta

Nyírkáta a Nyírség keleti-délkeleti részén helyezkedik el, Nyírbátor közelében.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2019 december
Lakosság és gyermekek száma
2071 fő, 0-3 éves: 130 fő, 0-14 éves 455 fő, 0-18 590 fő
Elért családok száma
170
Résztvevő szervezet
Régió

Megvalósított programok

Jelenlét Pont kialakítása

Baba-mama klub

Sportfoglalkozás (labdarúgás)

Családi kert program

Szimfónia program

 

Szakterületek

Gazdaságfejlesztés

Fókuszban a gyermek

Lakhatás

Oktatás

Sport

A település bemutatása

Nyírkátán nincs vasúti közlekedés, egysávos, változó minőségű közút köti össze a szomszédos településekkel. A falu népessége hagyományosan a mezőgazdaságból élt, napjainkra a termelési módok megváltozása miatt ez egyre kevesebb helyi lakosnak nyújt megélhetést. Sokan a környező települések feldolgozóüzemeibe, illetve a nyírbátori ipari parkba települt üzemekbe járnak dolgozni, vagy építőipari brigádokhoz szegődve jutnak el az ország távoli városaiba, esetleg külföldre. A szakmát, magasabb iskolai végzettséget szerző fiatalok zöme immár évtizedek óta elvándorol a faluból, ennek következtében előbb az általános iskola, majd a helyi óvoda is spontán szegregálódási folyamaton ment keresztül, amely napjainkra lezárultnak tekinthető. Az elvándorlás a falu egészére is szegregáló hatást gyakorolt, hiszen a helyben maradó fiatalok egyre nagyobb arányban az alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerőpiaci kilátásokkal rendelkező rétegből kerülnek ki, így az újszülöttek is egyre inkább a leszakadó családokba érkeznek. A magas gyermekszám mellett egy védőnő dolgozik a településen, de házi gyermekorvosi szolgáltatás nem érhető el. A felnőtt háziorvosi praxist helyettesítésben látja el az egyik szomszédos település orvosa heti egy délután. Gyógyszertár, posta, könyvtár, Biztos Kezdet Gyermekház és – a kistelepülésekre általánosan jellemző magasabb árszínvonallal bíró – kisbolt található a falu központjában. A nagyobbik szegregátumban többségében romungrók laknak, a kisebbik szegregátumban oláh cigány közösség él, amely saját kulturális egyesületet is fenntart, ami szociális jellegű tevékenységet is végez.

A Jelenlét a településen

A nyírkátai Fete-program 2019-ben indult, a Jelenlét Pont a Zrínyi u. 17. alatt található A településen élők magas létszáma miatt sok területen és nagy esetszámban történik komplex beavatkozás. A kezelt krízishelyzetek száma is meglehetősen magas, ugyanis 35-40 család folyamatosan segítségre szorul. Napi 10-15 ügyfél érkezik a Jelenlét Pontra különböző problémákkal, ezzel párhuzamosan a családlátogatások is folyamatosak. A Jelenlét Ponton működik a szociális mosodai szolgáltatás, napi 4 adag ruha mosását és szárítását tudjuk biztosítani. A település legsúlyosabb problémái az alacsony iskolázottság, az iskolai lemorzsolódás, a munkanélküliség, a felhalmozott adósságok és az ingatlanok rossz állapota.

  • A Szimfónia program keretein belül közel 20 gyerek tanul gitározni és cajonozni
  • A sport program foci edzésein folyamatosan bővülő létszámban vesznek részt a gyermekek és a fiatalok (jelenleg közel 20 fő)
  • A gazdaságfejlesztésben elért eredmény a Családi kert program sikeres működése, amelybe eddig 135 családot sikerült bevonni

A program folytatása

A legnagyobb tervünk a már elkezdett programjaink folytatása és magasabb szintre emelése, különös tekintettel a koragyermekkor intenzív szociális kísérésére és a gyermekek esélynövelésének komplex támogatására. Óvodás- és iskoláskorú gyerekekhez kapcsolódó fejlesztések folytatása, az élet- és lakhatási körülmények javítása, integrációfejlesztés és közösségfejlesztés is fókuszban van. Szabadidős programok, klubfoglalkozások, rendszeres és tematikus programok tervezése, megvalósítása is céljaink közt szerepel.