Kunágota

Kunágota a Dél-Alföldi Régióban, Békés vármegye Mezőkovácsházai járásában található.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2023. 04. 16.
Lakosság és gyermekek száma
2322 fő, gyermekek száma: 476 fő
Elért családok száma
39
Régió
Mozaik régió

Megvalósított programok

Baba-mama klub

Gyerek klub

Közösségi események

Bábelőadások

Adventi rendezvény sorozat

Adományosztás

Nyári táborok

Háztartási klub

 

Szakterületek

Fókuszban a gyermek

Lakhatás

Egészségügy

A települése bemutatása

Kunágota történelméből két hírességet említenénk: az egyik Móra Ferenc, aki gyakran megfordult a településen, és honfoglaláskori sírokat tárt fel. Még ma is áll az a ház, ahol 1925-ben vendégeskedett ásatási munkái kapcsán. Szintén emelte Kunágota hírnevét Bereczki Máté pomológus (gyümölcstermesztő) szaktekintély, híres műve, a négykötetes Gyümölcsészeti Vázlatok című kiadvány a helytörténeti gyűjteményben látható. A település közösségi közlekedéssel csak autóbusszal érhető el, a járásközpont és a megyei város között is 12-12 buszjárat közlekedik naponta. Autóval jó az összeköttetése a megyei teleülésekkel. A környező települések közül Gyula, Mezőkovácsháza, Orosháza, Makó, Battonya és Békéscsaba vonzáskörzetébe utaznak legtöbbet a lakosok ügyintézésre, munkavállalásra, szórakozásra. Kunágota évtizedekkel korábban dohánytermesztő település volt, ezért a település címerében a dohánylevél található. Azóta is mezőgazdasággal foglalkoznak a leginkább, de a környező településekhez hasonlóan a dinnyetermesztésre fókuszál a foglalkoztatás. A tényleges foglalkoztatás nagyon alacsony, időszakonként csak 30% körül mozog. Az emberek jelentős hányada idénymunkában és az önkormányzat által biztosított közfoglalkoztatásban szerez jövedelmet. Éppen ezért komoly gondot jelent a családok elszegényedése, leszakadása. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a településen élő családok harmadában élnek. A településen veszélyeztetett (szegregációs) területek főként a település északi és déli szegleteiben lévő utcákban található, de szóródva az egész településen találhatók olyan utcák, ahol csoportosan nehéz sorsú családok élnek.

jelenlét a településen

A Felzárkózó települések programot a Békés vármegyei Kunágotán a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió (MPE OCM) valósítja meg 2023. április 16-tól. Az Országos Cigánymisszió küldetésével és célkitűzéseivel teljes mértékben összhangban áll a települési Jelenlét, a hátrányos helyzetűek helyi szükségletei, diagnózis alapján megtervezett, a helyiekkel együttműködésben megvalósuló komplex támogatása. Szakmai tervünk alapja, hogy reménységet, feltétel nélküli elfogadást, szeretetet és ezekre épülő fejlesztő programokat, támogatást közvetítsünk az élet minden területén. A Jelenlét Pont munkája számos fejlesztési lehetőség biztosít a gyermekek felzárkóztatásában, tehetséggondozásban. A Jelenlét Ponton és az intézményi kapcsolatok által is szeretnénk biztosítani ezeket a fejlesztési lehetőségeket. A védőnők támogatása is jelentős stratégiai lehetőség azáltal, hogy sok a településen az 1-3 hónapos gyermek, és ezek a gyermekek jellemzően olyan családokban élnek, ahol alapkompetenciák hiányoznak a szülőknél. Folyamatosan napirenden kell tartani drog- alkohol prevenció, adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadást, a lakosság ügyintézésben való segítését és a munkahelyteremtéssel, kereséssel kapcsolatos támogatás feladatait. A hiányállapotok és krízishelyzetek működésünk első hónapjaiban is megmutatták jelenlétünk szükségességét és hasznosságát.

  • Jelenlét Ponton épült egy modern játszótér
  • A kismama klub sikeresen beindult, nagy az érdeklődés a kismamák körében
  • Tanítási szünetekben táborokat szervezünk, ami népszerű a gyerekek körében
  • A nevelési intézményekben bábszínházi előadásokat szerveztünk
  • A településen könnyűzenei koncertet szerveztünk
  • Közös programokat szervezünk a Roma önkormányzattal
  • Az adventi időszakban Mikulásbulit szerveztünk
  • Háztartási programok keretében a sütés- főzés és a kolbásztöltési ismereteket gazdagítottuk
  • A Szeretetszolgálati adományokat eljuttattuk a rászoruló családokhoz (ruha, bútor, tüzelő, háztartási gépek)
  • A gyerekklubok keretében sport és zenei ismereteket adunk át a fiataloknak

a program folytatása

Több területet is megcéloztunk felzárkóztatási céllal a következő időszakra. Szeretnénk fejlesztő és szórakoztató programokkal segíteni az itt élő gyermekeket és felnőtt lakosságot. Célunk, hogy a tehetséggondozásban is segítsük gyermekeket, fiatalokat, leginkább sport és zene területén. Terveinkben szerepel gitár, ének és tánc fejlesztése, hiszen ezek nagyon népszerűek a gyerekek. Adóságrendezésben is szeretnénk előre lépni. Általános probléma az eladósodás településünkön is, melynek következményei súlyosan érintik a fogságába esett családokat. Lakhatási támogatások és a CSOK Plusz igénybevételének elősegítésével szeretnénk segíteni méltó lakhatási körülményekhez jutni családokat, akik készek tenni a hátrányaik leküzdéséért.