Körösszakál

Körösszakál község Hajdú-Bihar vármegye déli peremén, a Sebes-Körös partján fekszik.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2023. 04. 16.
Lakosság és gyermekek száma
752 fő, gyemekek száma: 146 fő
Elért családok száma
10
Régió
Észak-alföldi régió

Megvalósított programok

Baba-mama klub

Adósságkezelési szaktanácsadás

Főző klub

Szimfónia program

 

Szakterületek

Fókuszban a gyermek

Gazdaságfejlesztés

Lakhatás

Oktatás

Sport

Zene

Mozgó játszótér

Felelős állattartás

Energetika

Egészségügy

Bűnmegelőzés és drogprevenció

a település bemutatása

Tömegközlekedés szempontjából a hazai vasútvonal nem üzemel, de jó a helyközi buszközlekedés: rendszeres autóbuszjárat van Gyulára, Békéscsabára, Debrecenbe, Berettyóújfaluba, Biharkeresztesre. Villany, gáz, víz, internet sok helyen van, a csatornahálózata viszont nincs kiépítve. Helyben szinte minden alapszolgáltatás megtalálható. A település méretéhez képest hatalmas a művelődési ház, amelyet a lakosság minden téren kihasznál. Itt található a könyvtár, a teleház-szolgáltatás is, ezen túl számos helyiségében kap helyet a DBSZSZK – idősgondozás. A településen szociális jellegű szolgáltatást és művészeti oktatást biztosít az Igazgyöngy Alapítvány is, de van védőnői szolgálat, háziorvosi rendelő, gyógyszertár, postahivatal, takarékszövetkezet is. Az oktatás-nevelés is teljeskörűen biztosított: az általános iskolai ellátást a Bihar Román Nemzetiségi Két tannyelvű Általános Iskola és Óvoda látja el Körösszakálon. A gyermekek rendes tanrendjébe beépül a román nyelv oktatása is. 2023 őszén indult a bölcsőde, az óvoda két csoporttal működik, az iskolában mind a nyolc osztály biztosított.

a jelenlét a településen

A körösszakáli Jelenlét Pont egy önkormányzati tulajdonú bérleményben található, az Árpád utca 3. szám alatt. Az alapvető közműszolgáltatások így kiépített módon jelentek meg, azonban a berendezés és eszköz- és anyagfelszereltsége azóta is hiányos. A település önmagában nem kiemelkedően szegény, a környező települések és az önkormányzat biztosít munkalehetőséget, így a krízishelyzetek száma aránylag kevés. A település egyik kiemelt problémája az alkoholbetegség, illetve arányaiban magas a fiatalkorúak gyermekvállalása. A helyi iskolában az előbbiekben megnevezetteken túl kiemelkedő probléma nem jelentkezik. A másik nagyobb, ám nem kirívó gond az idős egyedülálló és többnyire szegénységben élő lakosok száma, amely további figyelmet igényel.

  • Az adventi készülődésekkel egybecsatolt kézműves klub és az ünnepi süteménykészítés nagyon népszerű volt
  • A Mozgó Játszóteres alkalmakon sokan vesznek részt
  • Nagyon népszerűek a Baba-mama foglakozások, és az azokkal egybekötött mozgásfejlesztő és táplálkozást segítő beszélgetések
  • A felnőtt lakosság az ügyintézésben kér elsősorban segítséget, így az okiratok másolásában, a kérelmek leadásában és egyeztetésében. Ezen felül szaktanácsadással egybekötött ügyfélfogadás is van, havonta egy Hitel-S programon belül
  • A karácsonyi időszak kríziseseteinek kezelése is jó visszhangot keltett, amely a Bihari Kapocs Alapítvánnyal együtt került megvalósításra
  • Az iskolások és óvodások számára legalább havi egy foglalkozást biztosítunk, illetve a Szimfónia programban 5 diák vesz részt

a program folytatása

A Jelenlét Pont feladata és rövidtávú stratégiája a komplex jelenlét és az aktuális krízisekre való reagálás. Kiemelt feladatként kell kezelnie az egészségügyi prevenciókat, reagálni kell a magas alkoholbetegek számára, illetve a korai terhességekre. E céljának elérése érdekében kiemelt fontosságot kell, hogy kapjon a fiatalokkal való közösség kialakítása, illetve a számukra prevenciós alkalmak biztosítása. Ennek érdekében a családtervezés, az önálló életre való felkészítés, a munkaerőpiacon való megjelenés biztosítása az elsődleges feladat. Mindezek mellett fontos szerepet kell, hogy kapjon az egyedül élő szépkorúak támogatása, a életkörülményeik javítása és az általános segítségnyújtás.