Konyár

Konyár község Hajdú-Bihar vármegyében, Debrecentől mintegy 30 kilométerre délre fekszik.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2023. 04. 16.
Lakosság és gyermekek száma
2215 fő, gyermek száma: 481 fő
Elért családok száma
18
Régió
Észak-alföldi régió

Megvalósított programok

Baba-mama klub

Tanulássegítő programok

Lorca zenei foglalkozások

Ügyes kezek program sorozat

 

Szakterületek

Fókuszban a gyermek

Oktatás

Egészségügy

Mozgó játszótér

Bűnmegelőzés és drogprevenció

a település bemutatása

A településen az orvosi ellátás és a szociális szolgáltatások működése megfelelő, gyermekorvos Derecskén található a legközelebb. Konyáron működik általános iskola, óvoda és 2022 óta bölcsőde is. Helyben működik családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, védőnői-és háziorvosi ellátás, azonban a házi gyermekorvos 10 km távolságra érhető el legközelebb. Az itt élőknek lehetőségük van igénybe venni házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, szünidei gyermekétkeztetést, van a településen népkonyha, sportpálya, széles sávú internetelérés, bölcsőde, óvoda és általános iskola is. Nincs azonban nappali ellátást nyújtó intézmény, tanya- vagy falugondnoki szolgálat, adósságkezelési tanácsadás, Biztos Kezdet Gyerekház, nyári napközi, középiskola, ifjúsági klub, játszótér, tanoda. A községben a közszolgáltatások, így az áram, vezetékes gáz, vezetékes víz és csatorna minősége megfelelő. Konyáron egy általános iskola működik, mely a község központjában helyezkedik el, neve: Derecskei Bocskai István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája. Kifejezetten az integrációra irányuló program – lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatására irányuló program – 5 éve működik az intézményben. Konyáron nincsen elkülönült vagy fizikailag lehatárolható leszakadó rész (szegregátum, telep), és nem volt az elmúlt 10 évben felszámolási program sem. A településen élők számára a közfoglalkoztatás, a mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés) és az építőipar biztosít megélhetési és jövedelemszerzési lehetőséget.

a jelenlét a településen

A konyári Jelenlét program 2023-ban indult. A kríziskezelések fokozatosan növekedtek, egyre több család fordul majd segítségért a Jelenlét Ponthoz, a Templom u. 26. alá. A napi ügyfélforgalom folyamatosan növekedett, főként adomány kérelmekkel fordultak a Jelenlét Pontra, közben zajlott a családok látogatása is. A családmentorok 18 családdal kötöttek együttműködési megállapodást. Az iskolás és óvodás korú gyermekek jól bevonhatók voltak, remélhetőleg ez tovább is fokozható. A település legsúlyosabb problémái a munkalehetőségek szűkössége mellett a középiskolai lemorzsolódás, a házak rossz állapota, de jelen van az alkohol és droghasználat is, és problémát okoz a gyermekorvos és szakorvosi rendelés(ek) hiánya.

  • Valamennyi adventi programunk sikeres volt, a közös csigakészítő alkalmon több generáció is jelen volt, és szeretnének hasonló alkalmat ismét
  • A mézes díszítés sikeres volt, a vártnál is több gyermek vett rajta részt
  • A tanulássegítésre nagy volt az érdeklődés, az évnyitón a vártnál többen jelentek meg
  • a lorca programon pedig közel 90 fő vett részt
  • A baba-mama klubokon a csomagoknak sikere volt
  • a Mozgó Játszótér alkalmat szívesen fogadták
  • Az ügyes kezek programok egyre több gyereket csalogatnak be a Jelenlét Pontra

a program folytatása

A munkahelyek hiányának enyhítése érdekében a Jelenlét Ponton manufakturális tevékenység beindítása a cél. Ehhez kapcsolódóan szükséges az alacsony iskolai végzettségűek által is elsajátítható ismeretek, készségek tanítása helyben. Az általános iskolás korosztály számára sport tevékenység elindítása. A tanulássegítés folytatása, szakemberekkel kibővített formában.