Kokad

Kokad község Hajdú-Bihar vármegyében, Debrecentől 35 km-re, a román határ mellett található.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2023. 04. 16.
Lakosság és gyermekek száma
627 fő, gyermekek száma: 100 fő
Elért családok száma
18
Régió
Észak-alföldi régió

Megvalósított programok

Baba-mama klub

Ifi klub

Barkács klub

Zene oktatás

Nyári táborok

Dráma csoport

Szakterületek

Fókuszban a gyermek

Oktatás

Mozgó játszótér

Egészségügy

Bűnmegelőzés és drogprevenció

a település bemutatása

A falu mezőgazdaságra támaszkodik, kiemelkedő szerep jut a torma termesztésének. A lakosság száma 2021-ben 627 fő. A településre jellemző az elnéptelenedés és az elöregedés, többnyire nyugdíjasok lakják, a gyerekek száma évről-évre drasztikusan csökken. A településen nincs sem bölcsőde, sem iskola, az óvoda is minden évben a létszámi minimumon működik, jelenleg 10 gyermek jár, noha a településen 27 korú óvodás gyerek van. A szolgáltatások hiányosak: a posta a helyi élelmiszerboltban működik. A településen van háziorvosi szolgálat, a doktor Létavértesről jár ki már 8 éve. Gyógyszertár helyben nincs. A védőnői szolgálat biztosított, de nincs állandó helyi védőnő, helyettesítéssel Bagamérról jár ki hetente kétszer. A családsegítő szintén Létavértesről jár át péntekenként, így Kokad a Létavértesi Családsegítői Szolgálathoz tartozik. Kultúra szempontjából van művelődési ház és könyvtár is. A szociális szolgáltatások tekintetében a házi gondozás biztosított. A helyi vállalkozások közül érdemes megemlíteni a tésztakészítő üzemet. A foglalkoztatottságot illetően a lakosság nagy része mezőgazdaságból, illetve alkalmi és idénymunkából él, valamint néhányan közfoglalkoztatottak.

a jelenlét a településen

Kokad Hajdú-Bihar vármegye egyik legkisebb települése. 2023 júliusában indult a Fete program Kokadon, a Jelenlét Pont a Petőfi u. 16. alatt található. Szolgáltatásainkat, rendezvényeinket egyre többen látogatják. A már bevonzott családokkal tartjuk a kapcsolatot, mind a programok, mind családlátogatások alkalmával. Munkalehetőség leginkább csak a mezőgazdaság területén van, több családnak az idénymunkák biztosítanak megélhetést. A legnagyobb probléma az eladósodás, és ezáltal az állam kínálta lehetőségektől való elesés, mind munka, mind lakhatási körülmények javítása terén. Mind az önkormányzattal, mind a református egyházzal jó az együttműködés, kölcsönösen segítjük egymást a programok szervezésében és megvalósításában, valamint a felmerülő problémák megoldásában.

  • A baba-mama klub sok kismamát vonz
  • A nyári táborok egyre több gyereket csalogatnak be a Jelenlét Pontra
  • Rendszeres zenei foglalkozásokat tartunk a fiataloknak, 13 fő rendszeresen részt vesz, zongorán, furulyán és gitáron tanulnak játszani
  • Ifi klub
  • Tanulás segítés
  • Barkácsklub
  • Közmosoda és fürdő is kialakításra került
  • Elindult a drámaszakkör és nyugdíjas beszélgetőkör
  • Két családnak tudtunk biztosítani munkahelyet a közfoglalkoztatott program által, segítséget nyújtunk a munka világába való visszatérésre önéletrajz írással is.

a program folytatása

Folytatódik a tanulás segítés, a zeneoktatás, a munkaerő-közvetítés és az álláskeresés segítése önéletrajz írással, illetve az adósságkezelés. A lakó ingatlanoknál a környezet rendezetté tétele, illetve a Családi kert program elindítása a cél, továbbá sport szakkör beindítása és az ifjúsági zenekar működésének segítése.