Erk

Erk Heves vármegye déli csücskében fekvő kistelepülés.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2023. 04. 16.
Lakosság és gyermekek száma
947 fő, gyermekek száma: 0-2éves 50 fő, 3-5 éves 55 fő, 6-13éves 149 fő, 14-17 éves 68 fő
Elért családok száma
52
Résztvevő szervezet
Régió
Mozaik régió

Megvalósított programok

Biztos Kezdet Gyerekház

Tanoda jellegű foglalkozások

Baba-mama klub

Sport klub

Egészségnapok

Nyári táborok

Kismama foglalkozások

Szakterületek

Fókuszban a gyermek

Lakhatás

Sport

Zene

Bűnmegelőzés és drogprevenció

a település bemutatása

A település társadalmát jól mutatja, hogy Erk lakosságának több mint a fele (65%, 625 fő) felnőttkorú, és 53,5%(495 fő) aktív korú népességbe tartozik. A 0 és 13 év közötti gyereklétszám nagyságát nagyban befolyásolja a településen aktívan működő nevelőszülői hálózatok jelenléte. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 240 fő részesül, ami a lakosság több mint negyede (25%). Ebből látszik, hogy elég nagy része a lakosságnak nagyon alacsony jövedelemmel rendelkezik. A lakosság nagy része (84%) roma származású. A településen 2010 óta van jelen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Biztos Kezdet Gyerekház és Tanoda szolgáltatással és segíti az itt élők mindennapi életét.

a jelenlét a településen

2023 áprilisában csatlakoztunk a programhoz. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2010-óta jelen van a településen és rendelkeztünk Jelenlét Ponttal, a Fő utca 1. alatt, amit évek óta az Önkormányzattól béreltünk. Természetesen szükségszerű volt némely átalakítás de alapjában véve a ház nyitvatartása illeszkedik az itt élők életvezetéséhez, igényeihez valamint a „MikkaMakka”Biztos kezdet Gyerekház és „Pom-Pom ”Tanoda nyitva tartásához. Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában működik a Biztos Kezdet gyerekház, így az itt végzett munkánk és tapasztalataink során több esetben azt tapasztaljuk, hogy a várandós anyukák és a 3 év alatti gyermekeket nevelő családok lehetőségeikhez mérten sem tudják azokat a szülői kompetenciáikat felismerni és alkalmazni, amik gyermekeik nevelése, fejlődése érdekében optimális lehetne. Az első 1000 nap programelem keretén belül jelenleg 45 kisgyermekes családdal van együttműködési megállapodásunk. A két roma mentorunk, akik a családmentort-státuszát képviselik, heti 40 órában dolgoznak, heti szintű kapcsolatot tartanak a helyi védőnővel, segítik a munkáját, részt vesznek a várandósok gondozásában valamint programokat szerveznek számukra. Heti szintű családlátogatások keretében a roma mentoraink nyomon kísérik a kisgyermekek fizikai, pszichés fejlődését. A tanulósarok kialakítása, tanulássegítés igény szerint nyújt segítséget azon gyermekek számára, akik a tanodai foglalkozásokban, fejlesztésekben, nem részesülnek. Célja, hogy a gyermekek jobban teljesítsenek az iskolában, hogy csökkentsük a bukások és az iskolából történő lemorzsolódások számát, és hogy növeljük a tovább tanuló diákok arányát. Ennek érdekében rendszeres a kapcsolattartás a helyi általános iskolával. A szükségletalapú tanulássegítést két pedagógus végzi, humán és reáltantárgyakból.

  • Kapcsolattartás családokkal (terepmunka, esetvezetés)
  • Higiénés szolgáltatások biztosítása (mosás, testi higiéné)
  • Szünidői- és szabadidős programok szervezése
  • Egészségügyi szűrések megszervezése, helyszínének biztosítása, kiszűrt betegek után követése, támogatása
  • Egészségtudatos életmód propagálása, ehhez kapcsolódó alkalmak szervezése fontos feladatunk Elsősegély alapismereti előadást tartottunk felnőtteknek és gyermekeknek
  • Kismamáknak az egészséges életmódról és a csecsemők táplálásáról tartott előadást szakember
  • A felhalmozódott szemét miatt a településen az emberek évszaktól függetlenül jelzik a rágcsálók és rovarok megjelenését
  • Heti két alkalommal a Jelenlét Pontban történik a Szimfónia foglalkozások megtartása
  • A sportklub elsősorban az ovifocira fókuszált ebben az évben, heti 1 alkalommal.

a program folytatása

Nagy hangsúlyt fektetünk az állattartással járó felelősség és tudatosság kialakítására, ezt minél fiatalabb korban kell kezdeni erre megfelelő programot szeretnék rendezni, erre megfelelő előadót találni. 2024-ben fontos megszerveznünk az ivartalanítást, a központi programelem biztosításával elérhető, hogy csökkenjen a kóbor kutyák száma a településen. Megfelelő lakókörnyezet: a köztisztaság hiányos, ami a Fő utcától távolabb eső utcákra és szegregált részekre jellemző. Ennek hozadéka a nagy mennyiségű szemét. Halaszthatatlan ennek megoldása a 2024-es évben, amit szervezett szemétgyűjtéssel és konténerek kihelyezésével szeretnénk megvalósítani. 2024-es évben szeretnénk elindítani, ingatlanok vásárlásával a szociális bérlakások kialakítását, ezzel is csökkentve a szegregációból fakadó hátrányokat. Családi Kert Program elindítását 2024-re tervezzük. MMSz Közfoglalkoztatási Programban idén nem, de 2024-es évben szeretnénk részt venni legalább három fővel, mégpedig a Jelenlét Pont mindennapi működésének elősegítése, program előkészítés, takarítás, karbantartás, feladatainak ellátása tekintetében. A tevékenység célja a munkaszocializációs folyamatok kiterjesztésén túl a Jelenlét Pont működtetésének elősegítése, foglalkoztatási kapacitások kiépítése