Dencsháza

Dencsháza Baranya vármegye délnyugati részén, az Ormánság és a Zselici dombság találkozásánál található település.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2023. 04. 16.
Lakosság és gyermekek száma
597 fő, gyermekek száma: 0-3 éves: 11, 0-14 éves: 79, 0-18 éves: 24
Elért családok száma
70
Résztvevő szervezet
Régió
Dél-dunántúli régió

Megvalósított programok

Baba-mama klub

Óvodai iskola előkészítő foglalkozások

Ifjúsági klub

Tetőkommandó

Adósságkezelési tanácsadás

Főző klub

Munkaerőpiaci mentorálás

Szakterületek

Fókuszban a gyermek

Gazdaságfejlesztés

Mozgó játszótér

Lakhatás

Oktatás

Felelős állattartás

Bűnmegelőzés és drogprevenció

a település bemutatása

A település közigazgatási területe 1398 hektár, melyből 67,5 hektár belterületi ingatlan. A községhez tartozik Péterfa-puszta, amely a falutól mintegy 5 km-re fekszik. A településen működik óvoda, általános iskola, van elérhető a háziorvosi szolgáltat és védőnői szolgálat is, valamint művelődési ház. A település a 6. számú főútról Szigetvár felől közelíthető meg, A közösségi közlekedést a helyközi buszok biztosítják, melyekkel a járásközpont Szigetvár átszállás nélkül, míg a szomszédos járásközpont Sellye átszállással elérhető. A településhez tartozó Péterfa-puszta közúti elérhetőségének javítása érdekében a települési önkormányzat a korábban rossz állapotú, tömegközlekedésre alkalmatlan bekötőutat felújította. A Péterfa-pusztán élőknek gondot jelent, hogy a buszmegálló 2 km-re van tőlük. A statisztikai adatok alapján a településen a nyilvántartott munkanélküliek száma 66 fő, ebből nő 25 fő, férfi 41 fő. A települési munkanélküliségi ráta 17,69%. A településen a közfoglalkoztatottak száma 11 fő. A településen van elérhető foglalkoztatási lehetőség, a települési önkormányzat és a helyben működő oktatási intézmények (iskola, óvoda) mellett egy építőipari vállalkozás működik, mely több helyi férfinak biztosít munkát. Helyi mezőgazdasági vállalkozónál idényszerű a munka, általában napi bejelentéssel történik. Az intézményekben is dolgoznak helyiek, de többen más településről járnak dolgozni.

a jelenlét a településen

A település hagyományos faluszerkezetű, konyhakertes portákkal rendelkezik, a családok egy része foglalkozik otthon állattartással, ehhez segítséget nyújt az önkormányzat, valamint veteményes keretet is művelnek. Egyfelől jellemző a többgenerációs együttélés, másfelől pedig az egyszemélyes háztartás, ahol a legnagyobb problémát a magányosság okozza. A családok jó részének problémát jelent az emberi kapcsolatok ellaposodása, a korábbi jószomszédi viszonyok megszűnése, illetve a családon belüli értékvesztés is. Míg korábban segítették egymást, mind településen, mind családon belül, addigra mára a kapcsolatok olyan szinten megromlottak, hogy nem beszélnek egymással az emberek, sőt kifejezetten haragban állnak egymással. A gyermekes családok életében problémát jelent a munkavállalás szempontjából a szünetekben, főként a nyári szünetben az, hogy sem az iskola, sem az óvoda nem biztosít gyermekfelügyeletet. Az általunk megkérdezett családok jelentős részének van felhalmozott adóssága, melyek főleg áruhitel, személyi hitel tartozásból tevődnek össze, azonban előfordul Provident tartozás is. Ezek a családok beletörődtek abba, hogy a felhalmozott adósságot soha nem tudják önerőből visszafizetni,, az adósságspirálból való kikerülésük kilátástalan, ha mutatnak is hajlandóságot a fizetésre, akkor az szinte a kamatok megfizetésére sem elég. Ebből kifolyólag sokan nem is vállalnak bejelentett munkaviszonyt, hiszen a jövedelmük jó részét 1-2 hónapon belül letiltanák.

A Jelenlét Pont kialakítása, a Petőfi u. 59. alatt, olyan sikeressé vált, hogy a településen élők elkezdték használni akkor is, ha éppen semmi elintéznivalójuk nincs, csak szeretnének beszélgetni.

  • Családmentorunk a kezdetektől sikeresen kialakította a heti szinten megvalósuló baba-mama klubfoglalkozást, amelyet az anyukák gyermekeikkel együtt szívesen látogatnak, erre épül a sütő-föző klubfoglalkozás, ezt kéthetente szervezzük.
  • A fejlesztő szakember heti szinten van jelen a helyi óvodában, ahol iskola előkészítő foglalkozást tart, ehhez társul a Jelenlét Ponton tartott heti egy fejlesztő foglalkozás, így a nagycsoportos óvodások komplex felkészítést kapnak.
  • A fejlesztő szakember heti szinten van jelen a helyi általános iskolába, ahol az első osztályosoknak olvasásfejlesztő foglalkozást tart, ehhez társul a Jelenlét Ponton heti egy plusz tanulássegítő foglalkozás.
  • Családi napunkra, illetve családi kirándulásra több, mint 50 főt tudtunk bevonni.
  • A nyári szünetben napi szinten tartottunk foglalkozást a szabadidő hasznos eltöltésére reagálva, így nagyjából egy hónapnyi jelenlétünk után napi 15-20 gyermeknek tudtunk aktív elfoglaltságot biztosítani.
  • Adósságkezelési tanácsadás keretében sikeresen elindultak a tárgyalások a végrehajtókkal, illetve a magáncsődbe történő bevonás is megkezdődött, melyről korábban nem is hallottak a településen élők.
  • Munkaerőpiaci tanácsadás keretében sikeres elhelyezkedések valósultak meg.
  • A településen elszenvedett viharkár következtében több lakóingatlannál tudtunk cserepet, lécet, szöget biztosítani, emellett két lakhatatlanná vált ingatlan esetében közösségi összefogás keretében (magánszemély, helyi vállalkozó, polgármester, MMSzE) a családok egy héten belül visszaköltözhettek otthonaikba.
  • Legnépszerűbb foglalkozásaink köré tartozott a karácsonyi fotózás.

a program folytatása

A kora gyermekkori fejlesztés lehetőségeinek bővítése, a helyben elérhető szolgáltatás(ok) kialakítása a csecsemők és a kisgyermekek fiziológiás pszichoszociális fejlődése érdekében, a településen kívül rendelkezésre álló szolgáltatások elérhetőségének biztosítása. Szociális szolgáltatások biztosítása (esetkezelés, ügyintézés, információhoz való hozzájutás, családlátogatás, családkísérés, tanácsadás), hiszen a szociális szolgáltatás biztosításának célja a professzionális segítségnyújtás az egyén, a család, a közösség problémamegoldásához. Célunk az elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek birtokában hatékony segítségnyújtás az egyén, a család, a közösség lakóhelyén. Olyan szabadidős tevékenység biztosítása, mely a céltalanul eltöltött idő mérséklése érdekében valósul meg. A településen élő gyermekek részére többféle programelem – pl.: sport, kézművesség, társasjáték, filmvetítés, – összeállításával a programokba való aktív bekapcsolódással motivációra, együttműködésre ösztönöznénk a gyermekeket. alapozva arra, hogy az ilyen partneri helyzetek közelebb hozzák egymáshoz az embereket, jelen esetben a Jelenlét Ponton dolgozókat a gyermekekhez és egy ilyen bizalmi helyzetben a szabályokról és a konfliktusokról is könnyebb kommunikálni.