Bököny

Bököny Nyíregyházától 35 km-re délre található település.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2021. július
Lakosság és gyermekek száma
3127 fő, 0-3 éves korú gyerek: 80 fő; 3-6 éves korú gyerek: 112 fő; 6-14 éves korú: 197 fő
Elért családok száma
450
Résztvevő szervezet
Régió
Észak-alföldi régió

Megvalósított programok

Jelenlét Pont kialakítása

Lakhatási beavatkozások

Baba-mama klub

Nyári tábor

Ifi klub

 

 

Szakterületek

Zene

Sport

Oktatás

Mozgó játszótér

Lakhatás

Fókuszban a gyermek

Gazdaságfejlesztés

Felelős állattartás

Energetika

A település bemutatása

A nagykállói járáshoz tartozó Bököny településen 3127 ember él, ami nagyságrendileg 1150 háztartást jelent. A falu területe 35,47 km2. Nem hivatalos becslések szerint a lakosság 30%-a, kb. 1000 fő a roma lakos. Jellemző a vegyes házasság. A település szolgáltatásokkal jól ellátott, van helyi háziorvos, fogorvos, védőnő, polgárőr szolgálat, postahivatal, sportpálya, gyógyszertár és bolt a település több pontján. Néhány utca kivételével az utakat aszfalt borítja, ahol nem, ott zúzott kő található. A település lakossága ügyintézésre Nagykállóba és Nyíregyházára jár. A helyközi közlekedéssel azonban nincsenek megelégedve a lakosok, ugyanis gyakran nem tudnak késő délután hazajutni busszal az iskolákból, munkahelyekről. Ez nagyban befolyásolja a munkakedvüket és kitartásukat. Az óvodába 114 gyerek jár, vegyes korcsoportban. Az iskolában nyolc évfolyamon 197 gyerek tanul jelenleg.

A Jelenlét a településen

A szegregált telepek felszámolására irányult projekt keretében létrehozott Csillagpont vált a Fete-program központi helyszínévé, a Jelenlét Pont az Arany János utca 31. alatt található. A településen a lakhatási problémák, a munkanélküliség és az alacsony iskolai végzettség jelenti a fő problémát. Az általános iskola létszáma folyamatosan csökken, a másik településeken dolgozó szülők nem a helyi iskolába járatják a gyermekeiket. Programunk kiemelt célja a helyi iskola non-formális pedagógiai módszerekkel történő segítése, a gyermekek tanórán kívüli iskolai előmenetelét segítő programok szervezése, a hiányzó szolgáltatások biztosítása a tanulók részére, úgy mint pszichológus, logopédus. A Jelenlét Pont munkatársai intenzív családlátogatást végeznek a településen. A baba-mama klubok nagy népszerűségnek örvendnek, amelyek szervezésében a helyi védőnőre nagy mértékben támaszkodhatunk.

  • A baba-mama klubon egyre több kismama vesz részt, a védőnővel történő szoros együttműködésnek köszönhetően a foglalkozásokon a helyi igényeknek, szükségleteknek megfelelő tudás elsajátítására törekszünk szakemberek bevonásával
  • A nyári táboroknak köszönhetően a Jelenlét Pont ismertsége nőtt, a táborban részt vevő gyermekek az Ifi klub létrehozását megalapozták, amely azóta is töretlen sikerrel működik
  • A településen korábbi projektek alatt már elindult a szociális bérlakás program, amelynek köszönhetően a szegregátum felszámolásra került. Meglátásunk szerint azonban további bérlakásokra, a lakhatási körülmények fejlesztésére lenne még szükség

A program folytatása

Jövőbeni célunk a lakhatási program kiterjesztése, fejlesztése a településen