Bogádmintszent

Bogádmintszent Baranya vármegyében, az Ormánság szívében fekvő település.

Adatlap

Programhoz való csatlakozás
2023. 04. 16.
Lakosság és gyermekek száma
441 fő, gyermekek száma: 99 fő
Elért családok száma
49
Régió
Dél-dunántúli régió

Megvalósított programok

Mesefoglalkozás

Baba-mama klub

Tanoda jellegű foglalkozások

Családi napok

Nyári táborok és kirándulások szervezése

Példakép program

Szakterületek

Fókuszban a gyermek

Felelős állattartás

Gazdaságfejlesztés

Lakhatás

Mozgó játszótér

Oktatás

Sport

Zene

Bűnmegelőzés és drogprevenció

Egészségügy

a település bemutatása

Bogádmindszent település Czinderybogád és Mindszent összeolvadásából alakult ki. Mára a falu az elöregedő települések közé tartozik. A településen nem található ugyan szegregátum, mégis sok család él mélyszegénységben. Infrastruktúrája részben kiépített: áram, vezetékes gáz (a lakások 60%- ában), vezetékes víz az itt élők rendelkezésére áll. Csatorna hálózattal a település nem rendelkezik. Az ormánsági kistelepülésekre jellemzően a helyben elérhető munkalehetőségek és szolgáltatások száma alacsony, a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, aki a tulajdonában lévő savanyítóüzemben és a szociális étkezést biztosító konyhán alkalmaz közmunkásokat, továbbá 1 fő falugondnokot és 1 fő szociális gondozót. A távolabbi munkavállalás nehéz, annak ellenére, hogy a tömegközlekedés jónak mondható, mert a mentrendek nem igazodnak a több műszakos munkarendhez, mely jellemzően a gyárakban gyakoriak, ahol a helyi lakosok a legnagyobb valószínűséggel tudnának elhelyezkedni. A kereskedelmi (élelmiszerbolt, dohánybolt) és egyéb lakossági szolgáltatások igénybevétele viszonylag korlátozott a helyi lakosok számára. A gyógyszertár minden héten két délutáni napon van nyitva, az élelmiszerbolt pedig minden nap délig. A településen háziorvosi szolgáltatás és heti egyszeri védőnői szolgálat is elérhető. A postai szolgáltatást mobilpostával oldják meg. A helyi óvodába, két csoportba, összesen 34 gyermek jár, de nem csak a településről, hanem a közeli Hegyszentmárton és Ózdfalu településről is. Ugyanezen településekről érkező gyerekeket oktatnak, az alsó és felső tagozatot is működtető helyi általános iskolában is. A közösségi együttélésre jellemző az etnikai sokszínűség, de ebből adódóan konfliktusok, problémák nincsenek jelen a közösség életében, békés együttélés tapasztalható.

a jelenlét a településen

A Jelenlét Ponton, a Kossuth u. 34. szám alatt, 1 fő Jelenlét Programvezető, 2 fő Jelenlét Munkatárs dolgozik, a tanítási időhöz és az iskolai szünetekhez alkalmazkodva, napi 8 órás ügyfélfogadási időben. A Jelenlét Pont egy bérelt épületben tart nyitva, ahol mosási, fürdési lehetőségek helyben biztosítottak a lakosság számára, továbbá közösségi terekkel, fejlesztő szobával, irodával, és konyhával is rendelkezik. A Jelenlét Program több célcsoportot megmozgat a célzott programokkal.

 • Mesefoglalkozás
 • Baba-Mama Klub
 • Adósságkezelés
 • Addiktológiai konzultáció
 • Mozgásfejlesztés
 • Játszóklub
 • Kézművesklub
 • Munkaszocializációs tanácsadás
 • Sütő/Főzőklub
 • Mozgó játszótér
 • Tanoda jellegű foglalkozás
 • Sport foglalkozás
 • Szülői Klub
 • Családi nap
 • Példakép Program Prevenciós foglalkozás
 • Nyári tábor, kirándulások

a program folytatása

Kiemelt cél a jelenlét alapú, komplex, rendszerszemléletű szociális munka további folytatása.