Tehetségkutató verseny indul a felzárkózó településeken tanuló felső tagozatos diákok számára

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány Tehetségkutató Versenyt hirdet a Felzárkózó Települések általános iskolái számára.

bessenyei.mihaly
2024. február 26.

A Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány 2024-ben is meghirdeti a felzárkózó településeken élő felső tagozatos diákok versenyét. Két korcsoportban hirdetik a versenyt, 5-6. és 7-8. évfolyamos diákok számára. Az idei év központi témája a CSALÁD.

A versenyen négy kategóriában lehet indulni:

  1. Versmondás: Az idei év központi témájához (Család) kapcsolódó, jelen alkalomra megtanult verssel pályázzanak
  2. Hagyományőrző (magyar vagy cigány) tánc: (egyéni vagy csoportos produkcióval is lehet jelentkezni) Felhívásunk mellékletét képezi egy szakmai ajánlás, amit a zsűri tagjai állítottak össze a felkészülés támogatására.
  3. Ének: A „Család” témával összhangban választott dal előadása
  4. Képzőművészeti alkotás – kollázs, vagy montázs készítése „Család” témakörben – a pályaművek digitális, vagy analóg módon is elkészíthetők(Meglévő dolgokból – pl. fotókból – a megszokottól eltérő, új alkotás keletkezzen, ami többlet tartalommal rendelkezik. Cél: játékosság és szárnyaló fantázia.)

Egy pályázó több kategóriában is pályázhat, ám egy kategórián belül egy pályázatot nyújthat be.

A verseny első fordulója során a beérkezett videófelvételek (1-3. kategóriák esetében) és fényképek (4. kategória) elbírálása történik. A második – döntő – forduló személyesen kerül lebonyolításra 2024. júniusában, Budapesten.

A pályázatok benyújtásának módja:

Intézményi szintű jelentkezéseket várnak az alábbiak szerint:

Az adott intézmény összesítve – egy elektronikus levélben (például: zip mappában, vagy drive letöltési link, vagy youtube link formájában) küldje meg az intézményben tanuló diákok pályázatait, egyértelműen megjelölve a pályázati kategóriát.

Az intézményi szinten összesített pályázatokat az alábbi e-mail címre kérjük megküldeni:

maltaitehetsegkutato.2024@gmail.com

Az intézményi pályázatok tartalmazzák az alábbiakat:

  1. Intézmény megnevezése
  2. FETE település megnevezése
  3. Pályázók neve, osztálya, felkészítő tanár neve, pályázat/alkotás címe
  4. Intézményi kapcsolattartó neve és e-mail címe
  5. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tanulók a pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek
  6. A fényképeken és videófelvételeken szereplő személyek hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez, 16 év alatti tanulók esetében a törvényes képviselő hozzájárulása (az adatkezelési tájékoztatás és a hozzájáruló nyilatkozat mintája a versenyfelhívás mellékletét képezi).

A Felhíváshoz, elektronikus (szerkeszthető) formában, az Intézményi pályázati lapot is mellékelni kell.

A pályázatot benyújtó intézmény köteles megőrizni a tanulók nyilvánosságról szóló hozzájáruló nyilatkozatait!

Pályázatok benyújtásának határideje: 2024. május 17.

Pályázatok elbírálása: a pályázatok elbírálását követően kategóriánként és korcsoportonként 5 továbbjutó kerül kiválasztásra, akiket meghívunk a személyes döntőre és az azt követő díjátadó ünnepségre.

A személyes részvétellel megvalósuló döntő helyszíne és időpontja: Budapest, 2024. júniusa

Minden kategória 1-3. helyezettje értékes jutalomban részesül.