Deprecated: Elementor\DB::is_built_with_elementor funkció használata nem ajánlott 3.2.0 verziótól kezdődően. Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor() használata javasolt helyette. in /home/fetehuhv/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379

RRF (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz)  „C” FELZÁRKÓZÓ TELEPÜLÉSEK komponens

A koronavírus járvány kétségtelenül korunk legnagyobb gazdasági, társadalmi és egészségügyi kihívása mind globálisan, mind pedig az Európai Unió, és annak tagjaként Magyarország számára. A járvány váratlanul érte a közösséget, és bár a tagországok saját hatáskörben számos – adminisztratív, korlátozó, gazdaságélénkítő/veszteségmérséklő, egészségügyi – intézkedést hoztak a járvány hatásainak kezelésére, azt is fel kellett ismerniük, hogy az EU-tagországok közössége csak együtt és koordináltan lehet sikeres a válságot követő helyreállításban és a hasonló kataklizmákkal szembeni ellenálló-képesség növelésében.

Ez a felismerés hívta életre az EU történetének legnagyobb ösztönző csomagját, amelynek célja, hogy keretösszegével hozzájáruljon a koronavírus járvány okozta közvetlen gazdasági és társadalmi károk helyreállításához. Ennek a programnak – költségvetési forrásait tekintve – legnagyobb hányadát, 672,5 milliárd eurót, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (HEE, illetve RRF) teszi ki. Az RRF kiemelt célja a koronavírus-világjárvány társadalmi és gazdasági hatásainak enyhítése az európai gazdaságok és társadalmak fenntarthatóbbá és ellenállóbbá tételével, illetve a zöld és a digitális átállásra való felkészítésével.

Az  RRF Terven belül a  „C” FELZÁRKÓZÓ TELEPÜLÉSEK komponens közvetlen célja az objektív kritériumok alapján beazonosított 300 leghátrányosabb helyzetű település komplex és integrált megközelítésű fejlesztése, a gazdasági, társadalmi és területi alapú hátrányok csökkentése, különös tekintettel a COVID-19 világjárvány következményeire. A komponens átfogó felügyeletéért a Belügyminisztérium, megvalósításáért a MMSZ felelős. Az egyes reformok és beruházások megvalósítása részben központilag a MMSZ által, részben pedig helyi szakmai szereplők bevonásával történik, a MMSZ szakmai támogatásával és koordinációjával.

A felzárkózó települések komponens összetettségével és megközelítésmódjával egyfajta szociálpolitikai fordulatot céloz a leszakadó települések problémáinak kezelésében. A  komponens elemei együtt, egymásra hatva, egymást erősítve fejtik ki hatásukat a helyi közösségek felzárkózása érdekében, az egyének társadalmi mobilitásának növekedését, a családok és a közösségek megerősítését szolgálják.

Közösségi megújuló energiatermelés és felhasználás beruházás

Közösségorientált pedagógia

Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása beruházás