Deprecated: Elementor\DB::is_built_with_elementor funkció használata nem ajánlott 3.2.0 verziótól kezdődően. Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor() használata javasolt helyette. in /home/fetehuhv/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379

Társadalmi egyeztetés a Felzárkózó települések program települési megvalósítóinak szóló pályázati felhívásról

Hamarosan megjelenik a pályázati felhívás a Felzárkózó települések program megvalósításában való részvételre a fete.hu oldalon. A pályázat megjelenését megelőzően 2022. szeptember 28. éjfélig fogadjuk a pályázati felhívással kapcsolatban felmerülő kérdéseket, észrevételeket.

A Kormány „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) határozatának értelmében célzott programmal szükséges segíteni az ország 300 leghátrányosabb helyzetű települését. Az érintett falvakban zajló munka módszertanát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közel két évtizede működő, 2016-ban Magyar Örökség Díjjal is kitüntetett Jelenlét programja adja.

A KSH segítségével kialakított komplex szegénységi mutató alapján kiválasztott 300 településen egy-egy, a feladat iránt elhivatott szervezet valósítja meg a Jelenlét módszertan alapján a Felzárkózó települések program tevékenységeit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakmai koordinációjával.

A programban érintett településeken megvalósuló beavatkozásokat minden esetben helyi diagnózis felállítása előzi meg, amely alapján a megvalósító szervezet komplex, a szakterületi fejlesztéseket is magukba foglaló cselekvési tervet készít, rögzítve az adott településen szükséges beavatkozási területeket, a kialakítandó szolgáltatások, tevékenységek és fejlesztések körét, azok elindításának tervezett időpontját.

A kiválasztott települések 2019-től fokozatosan csatlakoznak a programhoz, jelenleg 118 helyszínen már zajlanak a felzárkózást segítő tevékenységek. A megvalósításhoz olyan – elsődlegesen civil és karitatív – szervezetek csatlakoztak idáig, amelyek az adott településen már a korábbiakban helyi tapasztalatokkal és kellő szakmai és adminisztratív kapacitásokkal rendelkeztek. 

A programba újonnan bevonandó további 182 település kapcsán nyílt pályáztatás keretében keresik a települési megvalósítókat. Egy településhez egy, a program tevékenységeinek végrehajtásáért felelős települési megvalósító választható ki.

Tekintettel arra, hogy a programban uniós finanszírozás jelenik meg, a lebonyolításban a kapcsolódó uniós és hazai szabályozási követelmények érvényesülnek. Ennek megfelelően nemcsak az új szervezetek kiválasztása és bevonása tekintetében, hanem a már megvalósítói feladatokat ellátó szereplők esetében is igazolni szükséges az alkalmasságot és az alapvető uniós követelményeknek való megfelelést. Ezért a pályázat során a programba már bevont 118 település kapcsán a résztvevő szervezetek validációja is megtörténik.

A pályázat pénzügyi támogatással nem jár, támogató döntés esetén a szervezet arra válik jogosulttá, hogy az együttműködési megállapodás megkötését követően a támogatások rendelkezésre állása esetén a Felzárkózó települések program települési forrásait kezelje és a belső pályázati eljárásokon részt vegyen. A pénzügyi támogatás a hazai és uniós szabályoknak megfelelő, átlátható, informatikai rendszerrel támogatott pályáztatási és finanszírozási folyamatok keretében valósul meg.

A pályázati felhívás elérhető itt.
FETE pályázati felhívás mellékletek elérhetőek itt.
Együttműködési megállapodás melléklet elérhető itt.

A pályázati felhívással kapcsolatos észrevételeiket várjuk szeptember 28. éjfélig.