Adatlap

Miskolci Egyházmegye

Rövid leírás

A Miskolci Egyházmegye közvetlen és közvetett fenntartója oktatási, szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézményeknek.

Résztvevő munkatársak száma
7
Érintett települések
1

1924-ben – többnyire – az Eperjesi Egyházmegye trianoni határon belül maradt egyházközösségeiből alakult meg a Miskolci Egyházmegye jogelődje, a Miskolci Exarchátus. Jelentős mérföldkő volt a szervezet történetében, amikor 2015 évében Egyházmegyei rangra emelkedett. Jelenleg 65 parókiát igazgat. A Miskolci Egyházmegye közvetlen és közvetett fenntartója oktatási, szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézményeknek. Az egyház ezt a tevékenységét az általa létrehozott intézményfenntartón (MEKIF) és parókiákon keresztül gyakorolja. Ilyen módon szociális alapszolgáltatások terén házi segítségnyújtó szolgálatokat működtet, idősek nappali ellátását, szociális étkeztetést, falugondnoki szolgálatot biztosít, szakellátás területén két idősek bentlakásos intézményét működteti. 3 helyszínen bölcsődével és 4 tanodával rendelkezik. A Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézményen keresztül közvetlen fenntartója 12 lakásotthonnak és egy nevelőszülői hálózatnak, ahol kb. 700 védelembe vett gyermekről gondoskodik. Az Egyházmegyén belül működik a Görögkatolikus Roma Szakkollégium, valamint jelentős a cigánypasztorációs tevékenysége is. A Miskolci Egyházmegye a megvalósítója Hernádvécsén a Felzárkózó települések hosszú távú programjának.

A felzárkózás lépései

Átfogó program Magyarország 300 leghátrányosabb helyzetű településének felzárkóztatására

Kora gyermekkor

Fókuszban a gyermek

Gazdaságfejlesztés

Minden négyzetméter föld megművelésére törekszünk

Lakhatás

Emberhez méltó életet élni

Energetika

Napfénnyel fűtött otthonok

Oktatás

Mert a tudás mindenkié

Egészségügy

Ép testben szép élet!

Sport

Az életre edzenek

Zene

Örömzene azonnal, szolfézsóra később

Mozgó játszótér

Élmény érkezik, közösség épül

Felelős állattartás

Hogy kedvenceink a barátaink maradjanak

Bűnmegelőzés és drogprevenció

Tiszta lappal