Adatlap

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság

Rövid leírás

A Pannonhalmi Főapátság ezeréves történetével fontos szerepet tölt be a hazai egyházi életben.

Résztvevő munkatársak száma
7
Érintett települések
1

Lelkipásztori szolgálata nemcsak a plébániákon, hanem a monostorba érkező látogatók, zarándokok és lelkigyakorlatozók körében is megjelenik, kulturális tevékenységével őrzi a rá bízott örökséget, ugyanakkor párbeszédbe lépve a kortárs művészetekkel igyekszik gazdagítani is azt. A fiatalok nevelése ma is kiemelt szolgálatot jelent a Pannonhalmi Bencés Gimnázium mellett a folyamatosan bővülő iskolahálózat révén. A szociális otthonok és a FETE programba való bekapcsolódás pedig a segítségre és támogatásra szorulók felé való odafordulás jelei. Mindezt a szolgálatot a vállalkozási tevékenységek és a turizmus értékteremtése egészíti ki olyan helyet hozva létre, amely nyitott a párbeszédre és a folyamatos megújulásra.

A Pannonhalmi Főapátság története 996-ra nyúlik vissza, amikor Géza fejedelem szerzeteseket hívott hazánkba, Szent István pedig monostort alapított számukra. A monostoralapító király azt a feladatot adta a közösségnek, hogy szüntelenül imádkozzanak a haza épségéért és boldogulásáért. Ezt a hagyományt ma is őrzi az itt élő, mintegy 30 szerzetes. Pannonhalma a hagyomány szerint hazánk legősibb iskolája is. Ma a Pannonhalmi Bencés Gimnázium az ország egyik legjobb iskolája, melynek egyedisége a bencés tanárok mellett, hogy a több mint háromszáz diákfiú mind a kollégium lakója. A monostor falain belül működik továbbá a Szent Adalbert Szociális Otthon.

A felzárkózás lépései

Átfogó program Magyarország 300 leghátrányosabb helyzetű településének felzárkóztatására

Kora gyermekkor

Fókuszban a gyermek

Gazdaságfejlesztés

Minden négyzetméter föld megművelésére törekszünk

Lakhatás

Emberhez méltó életet élni

Energetika

Napfénnyel fűtött otthonok

Oktatás

Mert a tudás mindenkié

Egészségügy

Ép testben szép élet!

Sport

Az életre edzenek

Zene

Örömzene azonnal, szolfézsóra később

Mozgó játszótér

Élmény érkezik, közösség épül

Felelős állattartás

Hogy kedvenceink a barátaink maradjanak

Bűnmegelőzés és drogprevenció

Tiszta lappal