Megvalósító szervezetek

A program koordináló szervezete

MMSZ_honlap_logo

A Szeretetszolgálat naponta 13 ezer ember ellátásáról gondoskodik. Programjai súlyos társadalmi kérdésekre keresnek gyakorlatias válaszokat, kísérleti modelljei olyan megoldásokra törekszenek, melyek a pillanatnyi segítségnyújtáson túlmutatnak, valódi előrelépést jelentenek.

A programban résztvevő szervezetek

Az ADRA Alapítvány 1991 óta működik hazánkban. Célja egy igazságos és fenntartható világ építése, ahol az emberek elérhetik a jólét állapotát és a teljes életet, fizikai, pszichológiai és lelki szinten. A szervezet katalizátorként működik inspirálva, bevonva és bátorítva az embereket arra, hogy együttműködjenek a szegénység és az egyenlőtlenség leküzdésében.
www.adra.hu

Hazánk egyik legnagyobb segélyszervezete naponta több tízezer rászorultnak nyújt segítséget, elsősorban Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben. Ezt a felelősségteljes munkát a munkatársak és az önkéntesek a krisztusi szeretetparancs alapján, „Hittel és szakértelemmel” végzik.

www.baptistasegely.hu


A Szalézi Társaság apostoli célja: az ifjúság oktatása és nevelése iskolákban, szakiskolákban és különféle ifjúsági intézményekben. A szalézi közösségek életét jellemzi az egyszerűség, a derűs légkör, az evangéliumi merészség, az alkotókedv, a mély lelki élet és az ebből fakadó öröm.

www.szaleziak.hu

Az alapítvány 1999 óta működik egy leszakadó térségben, Berettyóújfalu környékén. Esélyteremtő munkája egy komplex program, melyben az oktatás- családgondozás, közösségfejlesztés – intézményi együttműködés hármas pillére a meghatározó.

www.igazgyongyalapitvany.hu

A rend küldetése a „hit terjesztése és védelme”. A jezsuiták mindig azt kutatják, mi volna a legmegfelelőbb módja megosztani a világgal az evangélium örömhírét.

www.jezsuita.hu

Az alapítvány célja a cigány kisebbség, ezen belül az iskoláskorú korosztályok helyzetének javítása. A kaposfői mikrotérség cigány népességének segítésére, közösségfejlesztésre és a gyerekek tanulásának támogatására, szociális- és jogi ellátására jött létre az alapítvány.

www.szenterzsebetalapitvany.hu

A katolikus egyház hivatalos, közcélú humanitárius szervezete, amely korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat, szociális intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján.

www.karitasz.hu

A misszió a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák számára nyújt segítséget. A támogatás egyszerre értendő szellemi, lelki, oktatási, fizikai-anyagi gondjaik rendezésében, valamint életvezetési tanácsadásban.

www.remenyhir.hu

A Szeretetszolgálat egy református hátterű, keresztyén alapértékekre épülő közhasznú, karitatív szervezet. Nemre, vallásra, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül, a rászorultság elve mentén nyújt segítséget, elsősorban a Kárpát-medencében élő nélkülöző emberek számára.

www.jobbadni.hu

Az Egyházmegye saját fenntartású oktatási-nevelési intézményekkel rendelkezik a bölcsödétől az egyetemi kollégiumokig. Szociális intézményeik a gyermekneveléstől az idősek gondozásáig kiterjednek.

www.migorkat.hu

Az intézmény feladata a halmozottan hátrányos helyzetben lévő személyekre és családokra kiterjedő szeretetszolgálat, különös tekintettel a hajléktalanság megelőzésére, kezelésére és a segítséget kérők utógondozására.

www.oltalomszolgalat.hu

Hazánk egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete, mely vallási hovatartozásra való tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak itthon a világ számos országában.

www.segelyszervezet.hu

Az Alapítvány feladata a szemléletformálás a hiteles keresztény értékrend képviseletéért, segítségnyújtás mélyszegénységben élők, fogyatékos gyerekeket nevelő családok, karitatív, szociális tevékenységet végző intézmények számára és együttműködés a felzárkóztató programokban a partnerszervezetekkel.

www.szentferencszegenyei.hu

Az Alapítvány Alsószentmárton és környékén végzi munkáját, a beás cigány közösség szolgálatában. Célja egy élhetőbb élet lehetőségének biztosítása, támogatják a legkisebbeket, a szenvedélybetegeket, és a munka világában helytállni vágyókat.

www.szmca.hu

Az Alapítvány célja, hogy a források elérjék a leginkább rászoruló, kirekesztett közösségeket, valamint a hátrányos helyzetű családok fejleszteni tudják erőforrásaikat, tagjaik képesek legyenek megelőzni és kezelni szociális, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási problémáikat.

www.tutoralapitvany.hu

Az önkéntes csoport identitásának fontos eleme, hogy munkáikat s a kitűzött célokat főleg bibliai alapok és indíttatás határozza meg. Készek együttműködni más keresztény felekezetekkel, missziókkal, nyitottak az egyetemes értékekre és támogatják azok megismerését, átadását – vallástól függetlenül.

Facebook oldal

Ön is segítene?

negyzetek_rgg
Ha szeretné segíteni a Felzárkózó településeken zajló munkát, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.