Sport

Az életre edzenek

Adatlap

Sport

Az életre edzenek
Küldetés, cél
Sikerélményt adni, kitartásra, céltudatosságra, fegyelmezettségre nevelni, úgy hogy közben erősödik a közösség is.
Rövid leírás

A sport a szociális munka különösen hatékony elemeként épül be a programba, mert a sport csapatban átélt összetartozás, fejlődés és siker élménye az edzéseken kívül is érzékelhető.

A sportfoglalkozások az életre edzenek

A felzárkózó településeken indított sportfoglalkozások elsősorban közösségformáló programok. A gyerekek számos képességét fejlesztik; kiemelt figyelmet fordítva az alapvető viselkedési normák elsajátítására, a fair play szemlélet megtanítására. A foglalkozások a jelzőrendszer fontos elemei, a munkatársaknak nemcsak a bemelegítésre és a sportszerek kiosztására kell ügyelniük, hanem észre kell venniük, ha valamelyik gyerek családjában drámai esemény történt, ha nincs megfelelő ruhája, ha bukásra áll az iskolában.

A Jelenlét program egyik különleges innovációja, hogy a sportolást a szociális munka eszközévé formálta, az elmúlt évtized tapasztalatai pedig rengeteg alkalommal visszaigazolták, hogy az eszköz hatékonyan működik: a leszakadó településeken sportolni kezdő gyermekek az iskolában is jobban teljesítenek, a csapaton kívül más közösségekbe is képesek beilleszkedni. Ehhez sokszor az is hozzájárul, ha az edző nemcsak az erőnléthez szükséges futást követeli meg, hanem esetenként arra is odafigyel: elkészült-e a házi feladat, vagy indokolt-e uzsonnával várni a sportpályára érkezőket.

Egy futballcsapat a legsajátosabban fejezi ki azt, hogy az egyesek csak akkor lehetnek jók,
ha mindannyian együtt dolgoznak, éreznek
és gondolkoznak. Adjuk össze értékeinket
és nézzük meg mit jelent egy közösség számára, ha van egy csapata.

Vida Gusztáv, edző – Monor

Sport mint a szociális munka része

A sport számos olyan képességet fejleszt, amely az élet minden területén szükséges lehet. Ilyen többek között a kitartás, a céltudatosság, a fegyelmezettség. Aki megtanul csapatban gondolkodni, másokkal együtt játszani, képes taktikai feladatokat végrehajtani, elfogadni a kialakult hierarchiát, hosszabb időn át koncentráltan, a helyzetekre reagálva játszani, az jóval könnyebben veszi majd a munkahelyi, társadalmi elvárásokat is. A sport sikerélményt ad, de megtanítja, hogy az eredményekért dolgozni kell, ezen felül rendszert visz a hétköznapokba.

A SPORT MINDENKIÉ

A legszegényebb településeken élő gyermekek életéből eddig hiányzott ez a fajta szemléletmód.
A diagnózis készítése során a Jelenlét program munkatársai felmérik, milyen közösségi sportolásra van lehetőség és igény. A Felzárkózó településeken elindult sportélet eseményeit a szakterület vezetője irányítja, a megvalósítás pedig a régiókban tevékenykedő sportkoordinátorok feladata, akik 3 – 7 településen szerveznek foglalkozásokat, vagy tartanak edzéseket. Bár a felzárkózó településeken szervezett sportolás elsődleges célja a gyermekek általános képességeinek fejlesztése – némi egyszerűsítéssel a helyi mérkőzéseken a legtöbb gólt szerző fiúból nem feltétlenül élvonalbeli játékost szeretnének nevelni, hanem esélyt adni annak, hogy mondjuk szakács, vagy villanyszerelő lehessen – az utánpótláskorú tehetségek felkarolása is fontos lehet.