Oktatás

Mert a tudás mindenkié

Adatlap

Oktatás

Mert a tudás mindenkié
Küldetés, cél
A Felzárkózó településeken dolgozó pedagógusok feladata a leghátrányosabb helyzetű családok gyermekeinek oktatása és fejlesztése.
Rövid leírás

Az eredményekhez a megszokottól eltérő módszerekre, türelemre, következetességre, és sokszor az iskolától el nem várható feladatvállalásra is szükség van…

A felzárkózó településeken dolgozó pedagógusok feladata a leghátrányosabb helyzetű családok gyermekeinek oktatása és fejlesztése. Ha az elmaradásukat figyelmen kívül hagyjuk, az már egészen kicsi korban kudarcélményeket, hosszabb távon pedig komoly iskolai lemorzsolódást eredményezhet. Ezeken a településeken nem elég megtartani az órákat, az eredményhez a megszokottól eltérő módszerekre, türelemre és következetességre, és sokszor az iskolától el nem várható feladatvállalásra is szükség van.

A gyerekek fejlődésbeli különbségét az átlagostól eltérő életkörülményeik határozzák meg. Amikor átlépik az óvoda küszöbét, hirtelen egészen más, tőlük idegen kultúrába érkeznek meg. Sok otthonban a padló döngölt, a szobában nincsenek színek, sem játék, sem mesekönyv. Egy óvoda vagy egy Biztos Kezdet Gyerekház pótolhatja ezeket a hiányosságokat, és csillapíthatja az ebből adódó hátrányokat, ám az iskolaérettséghez ez még nem elég. Az iskolában dolgozó pedagógusokat nem ilyen helyzetekre képezték és készítették fel, és egy telepi környezetből érkező gyermekkel való első órai találkozás, az ott kiütköző módszertani elmaradás megoldhatatlan feladatok elé állítja a tanítókat.

A Felzárkózó települések program során az iskolákban zajló munkát kíséréssel, kompetenciafejlesztéssel segítik. A Jelenlét Pontokon, gyerekházakban, tanodákban nemcsak pedagógiai tevékenység, hanem azt kiegészítő szociális munka is zajlik. Ily módon képesek vagyunk egyfajta védőhálót húzni a lemorzsolódás megelőzésére, erre pedig a településen élő gyerekeknek, és helyi pedagógusoknak egyaránt szükségük van. Deklarált cél, hogy egyetlen gyermeket se veszítsünk szem elől.

A kistelepüléseken dolgozó pedagógusok a városi iskolákhoz képest lényegesen kevesebb háttértámogatással, korlátozott lehetőségekkel és minimális eszközökkel rendelkeznek. Nehezített körülmények között, eltérő fejlődésű gyermekekkel dolgoznak, munkájuk eredménye gyakran nem egyértelmű. Nem csoda, hogy magukat sokszor egyedül hagyottnak, tehetetlennek érzik.

A feladat megerősíteni és segíteni őket, hogy a kiégést elkerüljék, motivációjukat megtartsák, és a mindennapos munka során tapasztalt űrt kitöltsék. A Felzárkózó települések program ehhez nem csak eszközöket ad, hanem szakmai segítséget is kínál. Az iskolákat felkereső szakemberek a helyi pedagógusoknak segítenek megtalálni az adott környezetben rejlő kiaknázatlan lehetőségeket, hogy az értékeikre, erősségeikre építsenek, megismerjenek jól bevált gyakorlatokat, vagy akár közösen találjanak megoldást az érintettek legégetőbb problémáira. Céljuk, hogy minél szélesebb körben megtapasztalhassák a gyakorlatban történő tanulás lehetőségeit, hisz az iskolát körülvevő környezetben rengeteg erőforrás rejlik. Így például az üzletben tartott matematika óra, az üzembe kihelyezett fizika óra, vagy a települést végigjáró földrajzóra mással össze nem hasonlítható módon motiválja a gyerekeket.

A műhelyiskolák az iskolai lemorzsolódás utáni állapotra reagálnak, az oktatásból kikopott, szakmával, képesítéssel nem rendelkező fiataloknak adnak második esélyt. A tanműhelyekben és helyi cégeknél szervezett oktatás során nem terhelik a fiatalokat a teljes tananyaggal, hanem engedik őket gyakorlatiasan tanulni, lépésről lépésre haladva készülnek fel a vizsgára. A gyakorlati képzés alatt mentorok segítik őket abban, hogy sikerélményeket éljenek át, ne adják fel idő előtt, és élni tudjanak a lehetőséggel, majd részszakmai képesítést szerezve kiléphessenek a munkaerőpiacra.

Fontos, hogy a telepeken élő gyerekek megismerjék a világ azon részét is, amit még nem láttak; megismerjenek városokat, szakmákat, lássanak zebrát, utazzanak villamoson, vagy egyszerűen csak lépjék át a településük határát. A Felzárkózó települések program lehetőséget ad nekik, hogy ugyanolyan esélyekkel indulhassanak az életben, mint mások.

Gyermekek nevelését-oktatását végző szakemberek módszertani támogatása

Az MMSZ Iskola Alapítvány mint intézményfenntartó tevékenységei a Felzárkózó településeken

Szakmai továbbképzések

Közösségorientált pedagógia: Minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló vagy onnan származó tanulók számára 

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében vállalt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány, mint támogatást igénylő, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, mint konzorciumi tag által megvalósított RRF-3.1.1 -22-2022-00001 kódszámú „Közösségorientált pedagógia: Minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló vagy onnan származó tanulók számára” elnevezésű projekt célja a felzárkózó településeken élő tanulók számára olyan támogató, pedagógiai, fizikai-tanulási környezet és intézményi körülmények kialakítása, amelyekkel javulhat a családi körülmények miatt hátrányból induló gyerekek iskolai eredményessége. Cél továbbá, hogy a középiskolákban tanulók eredményesen teljesítsék tanulmányaikat. A szakképzésből lemorzsolódó tanulók számára pedig olyan képzési forma és támogatás biztosítását tervezi a program, amely vagy segíti az iskolarendszerbe való visszaillesztést, vagy elősegíti a mielőbbi szakmaszerzést és munkába állást.   

Projekt azonosító száma: RRF-3.1.1-22-2022-00001 
Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány 
Projekt címe: Közösségorientált pedagógia: Minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló vagy onnan származó tanulók számára  
Megvalósítás helyszíne: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. Emellett a projekt sajátosságából adódóan a fejlesztések célterületei a Felzárkózó települések programban résztvevő települések közül kerülnek kiválasztásra.  
A támogatás összege: 8 483 471 937 Ft 
Összköltség: 9 312 334 659 Ft 
A támogatás mértéke (%-ban): 100
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.06.30. 
Konzorciumi partnerek(ek) neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
A projekt megvalósításának kezdete: 2022.09.01. 
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2026.06.30. 
Támogatja: A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz