Lakhatás

Emberhez méltó életet élni

Adatlap

Lakhatás

Emberhez méltó életet élni
Küldetés, cél
A program célja a lakhatási körülmények javítása.
Rövid leírás

A komplex fejlesztési projekt keretében tíz év alatt több ezer lakóépület építésére vagy felújítására kerül sor, ezzel együtt az ingatlanok tulajdonviszonyainak tisztázására, és végső soron a falvak településképének rendezésére – mindezt a helyi munkaerő bevonásával.

Lecsúszott cserepek, lyukas tető, hiányos nyílászárók, vakolatlan falak, vizesedő alap, komfort nélküli épületek – a felzárkózó településeken álló házak nagy részében nincs vezetékes víz, sem biztonságos árambekötés vagy fürdőszoba. A szobák padlója sok helyen csupasz beton vagy föld, a falakon nincs szigetelés, a fűtésről pedig gyenge hatásfokú fatüzelésű kályha próbál gondoskodni, de a rossz csövekből gyakran inkább befelé szivárog a füst, és előfordul, hogy minden erőfeszítés ellenére a téli hónapokban hosszabb időn át hideg marad a lakás.

Ezek a családok lakhatási körülményeiken külső segítség nélkül érdemben nem tudnak javítani, sem helyzetük további romlását megelőzni. A legsúlyosabb állapotú házakban életveszély-elhárítás történik, amit több, szakképzett mesteremberekből álló csapat („tetőkommandó”) lát el. A beavatkozások alapvető célja a rossz állapotú ingatlanok megerősítése annyira, hogy ellenállóvá váljanak az eső, a szél, a téli hideg, a fagypont alá eső hőmérséklet viszontagságaival szemben, de a természeti csapások során megrongálódott házak javításában, az újra lakható, biztonságos állapot kialakításában is segítenek. Fontos alapvetés, hogy az ott élőnek is be kell segítenie a munkába, amennyiben életkora és egészségi állapota ezt megengedi.

ADÓSSÁGRENDEZÉS

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009 februárjában indította el a Hitel-S Programot a bajbajutott jelzáloghiteles családok részére. A program ingyenes segítő-tanácsadó szolgáltatást nyújt, mely keretében egy kívülálló, professzionális segítő bevonásával az adósok hosszú távon fenntartható megoldást tudnak kidolgozni. A cél a család értékeire, erőforrásaira épülő, a család élethelyzetét figyelembe vevő, élhető és fenntartható háztartási gazdálkodás megtervezése és kialakítása, továbbá lehetőség szerint a lakhatás megőrzése.

Otthonteremtés

Egy család életminőségét, a gyermekek testi és szellemi fejlődését, biztonságérzetét alapvetően határozzák meg a lakhatási körülmények. A Máltai Szeretetszolgálat Otthonteremtés csoportja 2019 óta nyújt szakmai segítséget a Felzárkózó települések program falvaiban élő gyermekes családoknak a kormányzati lakhatási jellegű támogatások – Falusi CSOK, Babaváró hitel – igénybevételéhez. Pénzügyi és lakhatási szakértelemmel kísérik végig az ügyintézés teljes folyamatán azokat a családokat, akik jogosultak a támogatásokra, de képességeik és ismereteik nem elegendőek arra, hogy élni tudjanak ezekkel a lehetőségekkel.

Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása – RRF-3.3.1-22-2022-00001

A nagyszámú rossz állapotú ingatlan miatt egy átfogó program szükséges a lakhatási szegénység enyhítésére, a tulajdonviszonyok tisztázására, éppen ezért a Fete programba bevont 300 településen európai uniós forrásból nagyszabású házfelújítási, -építési és szociális bérlakás-program indul, amely családok ezreinek nyújt lehetőséget az emberibb lakókörnyezet megteremtéséhez.

Projekt azonosító száma:  RRF-3.3.1-22-2022-00001
Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány
Projekt címe: Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása
Megvalósítás helyszíne: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
A támogatás összege: 50.896.209.909 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.06.30.
Konzorciumi partner: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
A projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.30.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2026.06.30.
Jelen pályázat forrását a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosítja, melyből az Európai Unió felé elszámolható költségek forrása a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz, az Európai Unió felé nem elszámolható költségek forrása (a projektek megvalósításához elengedhetetlen kiadások támogatását tartalmazza) hazai forrásrészből kerülnek biztosításra.
A projekt célja: A projekt a kiválasztott 300 településen élő lakosság lakhatási körülményeinek javítását célozza.