Felzárkózó települések

Ekkora figyelmet még soha
nem kapott az ügy

A társadalmi felzárkózás ügye még soha nem kapott ilyen figyelmet Magyarországon.  Leszakadó közösségekben zajló szociális programok helyszínein még nem fordult meg ennyi magas beosztású vendég. Miniszterek, államtitkárok, Magyarországon akkreditált nagykövetek és különböző tisztviselők – köztük az ombudsman és az EU-biztos – azért jöttek el, hogy saját szemükkel lássák a változások jeleit, és személyes benyomást szerezzenek az ott elindult folyamatokról. Látogatásuk ténye önmagában is üzenet. Azt mutatja, hogy a „Felzárkózó települések” programja nem egy végrehajtandó feladat, nem is ágazati kérdés, hanem mindenkit érintő, össztársadalmi ügy, melynek kihatásai az ország jövőjét befolyásolják. Az érdeklődést a Belügyminisztérium szerepe is növeli, a programért felelős tárca tekintélye korábban nem tapasztalt súlyt ad a helyi kezdeményezéseknek. Ezt támasztja alá a szociális és egyházi szervezetek folyamatos érdeklődése is.

A legmodernebb technológiára a Felzárkózó településeken van a legnagyobb szükség, az ott élőknek ugyanis jóval gyorsabban kell haladniuk, hogy utolérhessék a többieket

Vecsei Miklós
miniszterelnöki biztos

A hátrányos helyzetű települések világában a szavak és közös élmények egészen más jelentéssel bírnak. Az ott élő emberek alapélménye a lehetőségek hiánya és az eszköztelenség miatt érzett általános kilátástalanság. A kivezető utat a felzárkózást segítő program jelenti, a program támogatottsága pedig megerősítést ad, hogy nem maradnak magukra a gondjaikkal. Ezért különösen fontos esemény, amikor a munkanélküli férfiakból képzett asztalosok egy miniszternek megmutathatják, milyen hőszigetelt nyílászárókat tudnak készíteni, vagy amikor a telep presszójában a napszámból hazatérő emberek az üdítőre megálló államtitkárral is szót válthatnak.

A szociális szakmában a fordított integráció egyik lépésének mondják az ilyen találkozásokat, melyek során magas társadalmi státuszú, döntéshozó pozícióban lévő emberek nyernek betekintést a leszakadó falvakban élő emberek világába, és közben megértenek, megsejtenek valamennyit az ottaniak mindennapjait meghatározó szokásokból, értékekből, problémákból. A „Felzárkózó települések” programja ilyen szempontból is méltó kezdeményezés, és valódi nyitás a leszakadó területeken élő, évtizedek óta megoldhatatlannak tűnő nehézségekkel küzdő emberek felé.  A találkozások, a közös játékok, az iskolai étkezőben a gyerekekkel közösen elfogyasztott ebédek és az üzemlátogatások a bizalmat és a reményt erősítik a rászoruló emberekben, akik előbb-utóbb hinni kezdik majd, hogy ők is lehetnek a társadalom sikeres és megbecsült tagjai.