Döntés a FETE települési magvalósítói pályázatról

szilagyi.krisztian
2022. szeptember 22.

Ezúton tájékoztatjuk a pályázókat és az érdeklődőket, hogy a FETE pályázat Döntéshozatali Bizottsága elbírálta a FETE program települési megvalósítóinak szóló pályázatait, és döntést hozott.

A települési program megvalósítása kapcsán fennállt a visszalépés lehetősége – amennyiben az adott szervezet, bármilyen okból, mégsem tudja megvalósítani az adott településen a projektet. (Kapacitás hiánya, technikai ok, egyéb személyes indok.) A lemondó nyilatkozatok beérkezését követően, a tartaléklistán a sorban következő pályázatok kerültek bevonásra nyertes települési megvalósítóként.

A folyamat következő lépéseként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítványa felkeresi a szervezeteket az Együttműködési Megállapodás megkötésével kapcsolatban.

A döntésről az alábbi dokumentumokból tájékozódhatnak:

Új megvalósító szervezetek

Validált települési megvalósítók

Pályázati folyamat újraindulása Pusztamiskén – Pályázati Felhívás módosítása

Ezúton értesítjük a FETE pályázati folyamat résztvevőit, hogy egy korábbi megvalósító visszalépése következtében egy település – Pusztamiske – kapcsán újraindul a pályáztatás.

A pályázati folyamat az eddigiekhez hasonlóan a pályázati dokumentumok között elérhető, a módosított Pályázati Felhívásban leírtaknak megfelelően folytatódik.

A szervezeti regisztráció, illetve a szervezet szakmai adatlap benyújtása csak abban az esetben szükséges, ha eddig még nem regisztrált szervezet szeretne bekapcsolódni a programba. Ebben az esetben a regisztracio@palyazat.fete.hu e-mail címre várjuk a szükséges dokumentumokat.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat benyújtására 2023. február 14., 0 óra 00 perctől 2023. március 7., 23 óra 59 percig van lehetőség. 

A pályázat beadásához szükséges „szervezet regisztrációs űrlap” és „szervezet szakmai adatlap” benyújtására 2023. február 14., 0 óra 00 perctől, 2023. február 28., 23 óra 59 percig van lehetőség.

Kapcsolódó dokumentumok:

A pályáztatás folyamata:

Lezárult a pályázat a Felzárkózó települések programban való részvételre

2023.január 23. éjfélkor lejárt a pályázati beadás határideje, a pótfelhívás keretében mind az 5 településre érkezett be érvényes pályázat, így a programban szereplő összes, 300 település esetében érkezett be szakmai terv az adott településen megvalósítandó programról.
A következő hetekben külső szakértők értékelik a pályázatokat, majd az eredmények tudatában a közeljövőben összeül a Döntőbizottság. A döntések eredményéről hivatalos formában, e-mailen kapnak értesítést a pályázók.

A Kormány „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) határozatának értelmében célzott programmal szükséges segíteni az ország 300 leghátrányosabb helyzetű települését. Az érintett falvakban zajló munka módszertanát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közel két évtizede működő, 2016-ban Magyar Örökség Díjjal is kitüntetett Jelenlét programja adja.

A KSH segítségével kialakított komplex szegénységi mutató alapján kiválasztott 300 településen egy-egy, a feladat iránt elhivatott szervezet valósítja meg a Jelenlét módszertan alapján a Felzárkózó települések program tevékenységeit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakmai koordinációjával.

A programban érintett településeken megvalósuló beavatkozásokat minden esetben helyi diagnózis felállítása előzi meg, amely alapján a megvalósító szervezet komplex, a szakterületi fejlesztéseket is magukba foglaló cselekvési tervet készít, rögzítve az adott településen szükséges beavatkozási területeket, a kialakítandó szolgáltatások, tevékenységek és fejlesztések körét, azok elindításának tervezett időpontját.

A kiválasztott települések 2019-től fokozatosan csatlakoznak a programhoz, jelenleg 118 helyszínen már zajlanak a felzárkózást segítő tevékenységek. A megvalósításhoz olyan – elsődlegesen civil és karitatív – szervezetek csatlakoztak idáig, amelyek az adott településen már a korábbiakban helyi tapasztalatokkal és kellő szakmai és adminisztratív kapacitásokkal rendelkeztek. 

A programba újonnan bevonandó további 182 település kapcsán nyílt pályáztatás keretében kerül sor a települési megvalósítók kiválasztására.