A Jelenlét komplex program, mivel több szakterületre (szociális ellátás, oktatás/képzés, foglalkoztatás, gazdaságfejlesztés, egészségügy, kultúra) együttesen koncentrál. A családokat és a közösséget aktivizálva felkutatja és felhasználja a már meglévő belső tudást, erőforrásokat.
A szociális segítségnyújtást jó célra, pozitív változás elérésére és konkrét, gyors problémamegoldásra törekvő csapatmunka húzóerejével és dinamikájával végzi, mely során alapvető feladat a felzárkózási folyamatban való aktív részvétel igényének kialakítása.
Jövőképet, tartást ad, lehetővé téve azoknak az alapvető, sokszor az emberi méltósággal összefüggő igényeknek a kielégítését, amelyek a felzárkózó településeken élők számára gyakran elérhetetlenek.

default

A Jelenlét programban elsősorban olyan, hátrányos helyzetben élő közösséggel dolgozunk, melyet a hétköznapi megélhetési gondok, a lakhatási krízis, a munkanélküliség és az iskolázatlanság okozta nehézségek halmozottan sújtanak. Célunk, hogy a települések egész társadalmának kohézióját erősítsük, s mivel sokszor a nem telepi családok is szegénységben élnek, a helyi közösség minden családja számára releváns tevékenységeket is helybe kell vinnünk. A hiányzó szolgáltatások elérhetővé tétele, a közösség megerősítése és az olyan nagy társadalmi rendszerekhez, mint pl. munkaerőpiachoz, egészségügyi, oktatási rendszerhez való (újra)kapcsolódás megteremtése a teljes lakosság javát tudja szolgálni.

Szakterületeink

Fókuszban a gyermek

Gyermekek esélyeinek növelése a hátrányos helyzetű településeken.

Lakhatás

A komplex fejlesztési projekt keretében tíz év alatt több ezer lakóépület építésére vagy felújítására kerül sor, ezzel együtt az ingatlanok tulajdonviszonyainak tisztázására, és végső soron a falvak településképének rendezésére – mindezt a helyi munkaerő bevonásával.

Gazdaságfejlesztés

A jó célt szolgáló, értelmes, becsülettel elvégzett munka növeli az önbizalmat, tartást ad, közösséget teremt, készségeket, képességet javít, erősíti a tenni akarást.

Energetika

A projekt fő célkitűzése, hogy megújuló energiahasználatra alapuló energiatermelő egységekkel a megújuló közösségi energia termelési kapacitás növekedjen. Az így megtermelt energia eladásából származó bevételt pedig visszajuttassuk a rászoruló családoknak.

Egészségügy

Nálunk fontos szerepet kapnak a településekre vitt egészségügyi szolgáltatások, amelyek révén számos alapvető szolgáltatás válik elérhetővé.

Oktatás

Az eredményekhez a megszokottól eltérő módszerekre, türelemre, következetességre, és sokszor az iskolától el nem várható feladatvállalásra is szükség van…

Sport

A sport a szociális munka különösen hatékony elemeként épül be a programba, mert a sport csapatban átélt összetartozás, fejlődés és siker élménye az edzéseken kívül is érzékelhető.

Települések

A felzárkózás lépései

Átfogó program Magyarország 300 leghátrányosabb helyzetű településének felzárkóztatására

Fókuszban a gyermek

Első ezer nap

Gazdaságfejlesztés

Minden négyzetméter föld megművelésére törekszünk

Lakhatás

Emberhez méltó életet élni

Energetika

Napfénnyel fűtött otthonok

Oktatás

Mert a tudás mindenkié

Egészségügy

Ép testben szép élet!

Sport

Az életre edzenek

Zene

Örömzene azonnal, szolfézsóra később

Mozgó játszótér

Élmény érkezik, közösség épül

Felelős állattartás

Hogy kedvenceink a barátaink maradjanak

Bűnmegelőzés és drogprevenció

Tiszta lappal