A felzárkózás gyermekközpontú pedagógiát kíván

A felzárkózó településeken élő gyermekek oktatásában egyre meghatározóbb szerepet tölt be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa, amely a 2023-24-es tanévben három új intézménnyel bővült, nyolc óvoda, hét általános iskola, egy fejlesztő iskola és négy szakképző iskola tartozik hozzá, ezekben összesen 3800 gyermek kezdi el az új tanévet.

bessenyei.mihaly
2023. szeptember 01.

A 2023/24-es tanévet csaknem 3800-an kezdik el máltai oktatási intézményben. A karitatív szervezet iskolái és óvodái jellemzően nehéz helyzetben lévő kistelepüléseken működnek, a középiskolák pedig városokban, Budapesten, Gyöngyösön, Dombóváron és Devecserben találhatók. A gyerekek döntő többsége hátrányos helyzetű, több figyelmet és a hagyományos pedagógiai feladatokon túl komplex munkát igényel a felzárkóztatásuk.

„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyre több felzárkózó településen vállal óvoda- és iskolafenntartó szerepet, mert a leghátrányosabb helyzetű településeken komplex, gyermekközpontú programra és innovatív megoldásokra van szükség a gyerekek felzárkóztatásához – indokolta három új intézmény átvételét Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A gyermekközpontú pedagógiai szemlélet egyik modellje az iskola és az óvoda közötti zökkenőmentes átmenet megteremtése, ami ott a legkönnyebb, ahol a Máltai Szeretetszolgálat működteti mindkét intézményt, idén szeptembertől Tarnabod, Gyulaj, Tiszabő és Tiszabura  után már Nyírpilis is ezek közé a települések közé tartozik.

Az új tanévben projekt szemléletű oktatás kezdődik a gyöngyösi máltai szakképzőben: a 9.évfolyamon tanulók már nem tantárgyakat tanulnak, hanem projekt alapú képzésben vesznek részt, a tanév egy négyhetes előkészítő hónappal indul, amit hathetes ciklusokban szakmai projektek követnek, és ezekhez rendeződnek a közismereti tárgyak is.

A Szeretetszolgálat Óbudai Szakgimnázium és Szakközépiskolájában orientációs évfolyam indul szeptembertől, amely az alapkészségek fejlesztésére, a kulcs- és életpálya-építési kompetenciákra, és pályaorientációs tevékenységekre épül, kiemelt figyelmet fordítva a 21. századi munkavállalói kompetenciák – mint például az együttműködés, a csapatmunka, a kritikus gondolkodás és a problémamegoldás – erősítésére. A fejlesztés célja, hogy a diákok a képességeikhez illeszkedő szakma választásán túl a szakma megtanulásához szükséges alapokat is megszerezzék. Az intézménybe járó ukrán és venezuelai diákok számára induló orientációs képzés középpontjában a magyar nyelv oktatása és szakmák megismertetése áll, hogy mielőbb felzárkózzanak kortársaikhoz, és sikeresen kapcsolódhassanak be a magyar szakképzésbe.

Az általános iskolából kimaradt fiataloknak segít a hiányzó végzettség megszerzésében, valamint részszakképesítést is ad a gyulaji általános, és a dombóvári középiskolában induló Dobbantó program. A segítő program keretébenszervezett alapkompetencia-fejlesztés célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai oktatásban lemaradó, vagy a 16. évüket már betöltött fiatalokat felkészítse a szakmatanulásra. A Dobbantó programban érintett fiatalok műhelyiskolai képzésben folytathatják a tanulmányaikat, ahol részszakmát szerezhetnek. A program, és a rá épülő műhelyiskolai képzés jelenleg a leggyorsabb, legolcsóbb módja az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező fiatalok vagy felnőttek számára, hogy a hiányzó iskolai végzettséget megszerezzék, a szakképzésbe vagy a munkaerőpiacra visszatérhessenek.

Szeptembertől folytatódik a tanítás megújulását célzó digitális projekt is a máltai általános iskolákban. Az aktív tanulást és a 21. századi kompetenciákat középpontba állító, digitális pedagógiai szemléletváltást célzó projekt a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége által gyűjtött céges adományokból, összesen 60 millió forintból indult, célja, hogy a máltai általános iskolák 3-8. évfolyamán tanuló diákok számára támogató tanulási környezetet alakítson ki. Az adományokból az elmúlt tanévben alkotópedagógiai műhelyt rendeztek be Tiszaburán, Gyulajon pedig folytatódnak a robotika foglalkozások. Radikálisan megújul a matematika tanítás is: szeptembertől az ismereteket játékos formában tanító Matific program segíti diákok tudásának elmélyítését.